HASIČI TOPOLNÁ

s Vámi více jak 130 let…

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“


Aktuality ze života JSDH a SDH Topolná

Rok 2017

2.12. - V průběhu odpoledních hodin pomohli hasiči s přípravou akce "Mikulášské hrátky a jarmark", kterou pořádaly spolky Topolská chasa, Společnská komise a obec Topolná. Poté hasiči taktéž pomohli se sbalením a úklidem věcí na návsi.

24.11. - Hasiči z výjezdové jednotky si zopakovali použití prostředků pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. V průběhu pátečního odpoledne byly probrány základní uzly, vytvoření kotevního bodu, navázání se na lano a bezpečné slanění nebo výstup po laně. Po teoretickém výkladu následovalo odzkoušení všech těchto dovedností v praxi v prostorách hasičské zbrojnice.

10.11. až 11.11. - Dva hasiči z výjezdové jednotky se účastnili kurzu Technik dobrovolné jednotky PO (TCH-16) konané na centrální stanici HZS ve Zlíně. Kurz byl ukončen závěrečným testem, který úspěšně splnili.

27.10. - Členové Sboru dobrovolných hasičů společně s občany Topolné uctili památku obětí 1.světové války při příležitosti vzniku samostatného Československého státu.

27.10. - V rámci pravidelné odborné přípravy zásahové jednotky, provedli hasiči během pátečního odpoledne výcvik zaměřený na vyhledávání pohřešované osoby v zakouřeném prostředí s použití dýchací techniky. Taktéž si dle požárních předpisů zopakovali vytvoření dopravního a útočného vedení, transport osoby a prvotní předlékařské ošetření. Během tohoto výcviku byla provedena zkouška čerpadla a technických prostředků výbavy jednotky.

 

13.10. - Hasiči v rámci Dne požární bezpečnosti otevřeli vrata hasičské zbrojnice dětem ze Základní školy a Mateřské školy v obci. Během dne byla dětem předvedena výbava a výstroj, kterou hasiči používají s možností odzkoušení a prostory hasičské zbrojnice. Hasiči si pro děti připravili nejen ukázku výstroje, ale i záludné otázky např. jak reagovat, když zahlédnou požár či jaká jsou telefonní čísla na záchranné složky. Za správné odpovědi obdržely děti malou pozornost od hasičů.

Více fotek na internetových stránkách ZŠ Topolná ...

 

7.10. - Členové z výjezdové jednotky se účastnili závodu zvaném Toughest Firefighter Alive zkráceně TFA pořádaném ve městě Napajedla místními hasiči. Více zde ...

 

25.9. - PLANÝ POPLACH - V ranních hodinách byla spuštěna siréna v obci. Hasiči po doběhnutí k hasičské zbrojnici zjistili, že se jedná o planý poplach díky nechtěnému zmáčknutí tlačítka na spuštění sirény místním občanem.

23.9. - Hasiči pomohli s usměrňováním dopravy při hodovém průvodu obcí.

 

15.9. - Členové výjezdové jednotky provedli fyzickou přípravu, která byla zaměřena opět na závod typu TFA. Během této přípravy si společně prošli i postupy záchrany hasiče oblečeného v zásahovém obleku a výstroji v případě zkolabování u zásahu.

5.9. - TECHNICKÁ POMOC - Jednotka vyjela k technické pomoci na pád předmětu do studny. Hasiči pomocí technických prostředků z lezecké výbavy a lanové techniky slanili na dno studny a předmět vylovili.

 

2.9. - Starosta sboru se účastnil oslav 135. výročí napajedelských hasičů. Před hasičskou zbrojnicí byla vystavená moderní technika jak hasičů z napajedel, tak hasičů z blízkého okolí. Pro návštěvníky si hasiči přichystali různé ukázky zásahů.

 

18.8. - V rámci fyzické přípravy si hasiči vyzkoušeli některé stanoviště používané při soutěži TFA. Někteří nositelé dýchací techniky použili při této činnosti i aktivní autonomní dýchací přístroj.

 

11.8. - Hasiči provedli kondiční jízdu s doplněním PHM. Po návratu na základnu taktéž provedli zkoušku technických prostředků.

26.7. - TECHNICKÁ POMOC - Jednotka vyjela na likvidaci bodavého hmyzu k místnímu štěrkáči. K likvidaci bodavého hmyzu použila chemii.

 

23.7. - Sbor dobrovolných hasičů oslavil 130.výročí založení sboru. Více zde ...

 

16.6. - Při každoměsíčním výcviku si hasiči z výjezdové jednotky procvičili zřízení čerpacího stanoviště pomocí PS 12 a vytvoření dopravního a útočného proudu "C". Poté si procvičili práci s proudnicí při hašení požáru v uzavřeném prostoru.

 

2.6. - Hasiči pomohli učitelkám Základní školy Topolná uspořádat dětský den. Pro děti si hasiči nachystali dvě stanoviště a to střelbu ze vzduchovky a přechod přes lanovou lávku. Taktéž hasiči zajistili dětem a učitelkám občerstvení. Již nyní se těšíme na další rok.

 

26.5. až 27.5. - Čtyři členové z výjezdové jednotky absolvovali u HZS Zlínského kraje kurz Nositelé dýchací techniky. Během pátečního odpoledne, na stanici HZS Valašské Klobouky, byla nejdříve provedena teoretická část a poté zde ještě budoucí nositelé dýchací techniky prošli protiplynový polygon. Pak se v sobotu od ranních hodin hasiči přesunuli na stanici HZS Zlína, kde všichni úspěšně složili závěrečný test a poté se přesunuli k praktickému výcviku. Vyzkoušeli si práci s proudnicí při požárech v uzavřeném prostoru, přenášení raněných a vyhledávání osob v neznámém prostředí. Tohoto kurzu se účastnili i kolegové z JSDHo Buchlovice, JSDHo Polešovice, JSDHo Dolní Němčí a JSDHo Traplice.

 

19.5. - Hasiči se podíleli na zdárném průběhu akce "Kolečkiáda". V rámci tohoto soutěžního odpoledne pro děti vytvořili stanoviště přejezdu přes překážku, usměrňovali jízdu automobilů a kamionů na místní komunikaci pro bezpečnost dětských a dospělích účastníků.

 

8.5. - Hasiči z výjezdové jednotky pomohli obci s pořádáním akce "SETKÁNÍ U KAMEŇA". Pro občany z obcí Topolná, Březolup a Komárov uspořádali soutěž v oblékání hasičské výstroje a dětem přichystali překážkovou dráhu, lezení po laně a střelbu ze vzduchovky, kterou si odzkoušeli nejen děti, ale i dospělí.

 

7.5. - Sbor dobrovolných hasičů Topolná se účastnil mše svaté za živé a zemřelé hasiče z Topolné, konané v místním kostele.

5.5. - POŽÁRNÍ ASISTENCE - Na žádost starosty obce se členové z výjezdové jednotky účastnili akce pálení čarodějnice pořádané místní základní školou.

 

29.4. - Sbor dobrovolných hasičů navštívil již 24. mezinárodní hasičskou pouť, která se konala na sv. Hostýně. Společně s hasiči se této pouti účastnili i občané Topolné.

24.3. - Členové výjezdové jednotky provedli kondiční jízdu, při které se zajeli podívat na výstavbu poldru, jenž se nachází za obcí Topolná směrem na obec Komárov. Po kondiční jízdě prakticky nacvičovali zásah pomocí použití nastavovacího žebříku. Taktéž byla provedena zkouška čerpadla umístěném v zásahovém automobilu.

 

10.3. - Starosta SDH Topolná se účastnil výroční schůze Okresního sdružení hasičů Uherské Hradiště, která se konala v Kunovicích.

3.3. - Zástupci Sboru dobrovolných hasičů se účastnili výroční okrskové schůze konané na hasičské zbrojnici v Bílovicích.

25.2. - Sbor dobrovolných hasičů uspořádal končiny v obci. Každoročně začínali ve 13:00 od hasičské zbrojnice obchůzkou po dědině s bohatým zástupem masek a poté od 20:00 uspořádali Fašankovou zábavu v místní hospodě. Taktéž měli otevřenou hasičskou zbrojnici, kde byl pro občany nachystán "hasičský guláš" s dalším občerstvením.

 

25.2. - Velitelé ze zásahové jednotky se účastnili velitelského dne JSDH na stanici HZS Uherské Hradiště.

17.2. - Členové výjezdové jednotky provedli kontorlu provozuschopnosti technických prostředků ve výbavě. Při teoreticky odborném zaměstnání bylo probráno uchování důkazů pro zjišťování příčiny požáru, zásady mlčenlivosti hasičů při zásahu a transport osob.

29.1. - Sbor dobrovolných hasičů uskutenčil výroční valnou hromadu, kde zhodnotil práci za rok 2016 a nastínil práci na rok 2017. Společně se členy sboru se schůze účastnil zástupce SH ČMS, konkrétně p.Holásek a starosta obce Topolná p.Botek.

28.1. - Velitel družstva - V. Horák se účastnil cyklické odborné přípravy velitelů JSDH u HZS Zlínského kraje na stanici v Uherském Hradišti.

20.1. - Část členů výjezdové jednotky se procvičilo v lezení v rámci pravidelného ročního školení. V lezeckém centru Vertikon ve Zlíně se členové nejdříve seznámili s výbavou pro výstup a práci ve výšce, poté si procvičili několik základních uzlů a správný postup jištění při výstupu. Společně se členy se tohoto výcviku účastnil i dlouholetý pracovník výškových prací, který dohlížel na správnost a bezpečnost provedených úkonů.

 


 
RSS