HASIČI TOPOLNÁ

s Vámi více jak 130 let…

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“


Aktuality ze života JSDH a SDH Topolná

Rok 2020

3.5. - Členové Sboru dobrovolných hasičů se účastnili mše svaté za živé a zemřelé hasiče v Topolné. Díky epidemii covid-19 probíhala mše bez účasti veřejnosti.

16.4. - Hasiči si vyzvedli ze servisu opravené vozidlo CAS 24/1750/170 M1T DENNIS Rapier. Nyní budou pokračovat další nezbytné úpravy nástavby vozidla a postupné umisťování výbavy.

 

28.2. - Sbor dobrovolných hasičů uspořádal na hasičské zbrojnici hodnotící okrskovou schůzi hasičských sborů Bílovksého okrsku.

27.2. - Vozidlo CAS 24/1750/170 M1T DENNIS bylo odvezeno do servisu, kde bude provedena oprava motoru a proběhne celková kontrolní prohlídka vozidla. Jak je patrné z fotografií, nebyli jsme jediní hasiči, co potřebují servis vozidla.

 

22.2. - Po roce opět členové Sboru dobrovolných hasičů uspořádali končinovou zábavu s pochováváním basy. Průvod maškar obcí započal ve 13:00 hodin od hasičské zbrojnice. Po obchůzce se všichni účastníci přesunuli do hospody U Huberta, kde si dali tradiční "hasičský" guláš. Večerní zábava probíhala v sále hospody U Huberta, kde se taktéž o půlnoci pochovávala basa. Děkujeme všem účastníkům průvodu, občanům, jenž se účastnili večerní zábavy a věříme, že si všichni celý den užili. Taktéž děkujeme všem sponzorům, kteří věnovali nádherné ceny do tomboly večerní zábavy a obci Topolná za příspěvek na muziku. Nesmírné poděkování patří všem občanům topolné, kteří finančně přispěli hasičům při obchůzce. Neskutečně si toho vážíme a peníze například využijeme k nákupu další potřebné výbavy do nového zásahového vozidla.

 

12.2. - Jednotka si převzala od HZS Zlínského kraje / stanice Uherské Hradiště do užívání zásahové vozidlo CAS 24/1750/170 M1T DENNIS Rapier. Vozidlo bylo bezplatně převedeno pro naši obec začátkem letošního roku. Děkujeme tímto HZS Zlínského kraje za schválení žádosti o převodu vozidla do obce Topolná. Nyní je vozidlo "mimo výjezd" jelikož musí projít servisem motorové části. Taktéž po návratu vozidla ze servisu, je potřeba umístit výbavu z nynějšího zásahového vozidla do nástavby nového vozu. Po zaškolení a ujetí potřebných kilometrů strojníky, bude vozidlo zařazeno do výjezdu. Více informací o vozidlu dodáme později.

 

24.1. - Sbor dobrovolných hasičů uspořádal výroční valnou hromadu. Za přítomnosti místostarosty obce Topolná byly připomenuty činnosti hasičů v roce 2019 a schválen plán práce na rok 2020.

9.1. - POŽÁR - Jednotka v počtu 1+4 vyjela k požáru sazí v komíně. Po příjezdu na místo události hasiči provedli průzkum objektu. Byl zjištěn požár sazí v komínovém tělese. Po dojetí HZS Zlínského kraje ze stanice Uherské Hradiště, jednotka prováděla pročištění komínového tělesa společně s profesionální jednotkou. Události se účastnila i jednotka SDH Bílovice.

 

 
RSS