HASIČI TOPOLNÁ

s Vámi více jak 130 let…

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“


Aktuality ze života JSDH a SDH Topolná

Rok 2020

29.10. - POŽÁR - V čase 9:03 hod. byl jednotce vyhlášen poplach. Jednotka vyjela v počtu 1+3 vozidlem CAS 24 DENNIS společně s HZS Zlínského kraje stanice Uherské Hradiště k signalizaci EPS (elektrická požární signalizace) v budově areálu vysílaček. Jednalo se o planý poplach.

 

4.10. - POŽÁR - V čase 04:27 hod. byl jednotce vyhlášen poplach na požár rodinného domu v obci Topolná. Jednotka v počtu 1+5 vyjela vozidlem CAS 24 DENNIS k místu události. Po příjezdu jednotky na místo události byl velitelem proveden průzkum, kterým bylo potvrzeno plamenné hoření hospodářského přístřešku ve dvoře domu. Hasiči vybaveni dýchací technikou okamžitě natáhli vysokotlaké vedení a provedli hasební práce. Po natažení jednoho C proudu posilovou jednotkou SDH Bílovice, se jednotka přesunula k hašení přístřešku ze dvora sousedního domu. Zde prováděla hasební práce a rozebírala dřevěnou konstrukci pomocí páčidla Hooligan. Na místo události se dále dostavili jednotky HZS Zlínského kraje, JSDH Napajedla, vyšetřovatel příčin požáru HZS a Policie ČR. Po ukončení zásahu a sbalení výbavy se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

22.9. - TECHNICKÁ POMOC - Jednotka v čase 18:22 vyjela na likvidaci bodavého hmyzu u rodinného domu. Po příjezdu na místo události provedli hasiči průzkum a zjistili výskyt bodavého hmyzu ve fasádě domu. Kvůli alergické osobě žijící v domě, hasiči zlikvidovali hmyz pomocí aerosolového insekticidu. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

20.9. - POŽÁR - V čase 02:18 hod. byl jednotce vyhlášen poplach na požár haly v průmyslovém areálu v Bílovicích. Jednotka v počtu 1+5 vyjíždí vozidlem CAS 24 DENNIS k místu události. Po dojetí na místo události již byla na místě jednotka HZS Zlínského kraje stanice Uherské Hradiště, JSDH Bílovice, JSDH Kunovice a Policie ČR. Na místě se jednotka ohlásila veliteli zásahu a čekala na další pokyny velitele. Mezitím se dostavují na místo události další posilové jednotky - JSDH Pašovice, JSDH Babice a HZS Zlínského kraje stanice Zlín. Na místo se taktéž dostavil vyšetřovatel příčin požárů HZS. V čase 03:03 se jednotka vrací zpět na základnu.

Více info na HZS Zlínského kraje

 

2.9. - Proběhla kondiční jízda strojníků. Řidiči vozidla si vyzkoušeli i ovladatelnost vozidla v úzkých uličkách. Díky menším rozměrům cisternové automobilové stříkačky nebyl problém příjezdu do menších uliček.

 

31.7. - Proběhlo školení členů výjezdové jednotky. Hasiči si zopakovali kontrolu a použití dýchací techniky. Poté se seznámili s použitím suchého obleku, který je nyní umístěn ve výjezdovém vozidle.

 

30.7. - Hasiči, na žádost obce, navezli vodu do areálu Bůrovce z důvodu konání společenské akce.

 

1.7. - Jednotka provedla naplnění vodní nádrže vozidla CAS24 DENNIS a vyzkoušeli funkčnost čerpadla. Taktéž se hasiči seznámili s průběžným umístění výbavy vozidla.

 

27.6. - Hasiči pomohli se stavbou stanu na farním odpoledni konané v Bílovicích.

13.6. - TECHNICKÁ POMOC - Jednotka vyjela v počtu 1+5 k očištění komunikace za obcí Topolná směrem k Bílovicím.

28.5. - Vozidlo CAS 24/1750/170 M1T DENNIS bylo odvezeno do firmy WISS Czech, kde proběhne úprava vnitřního a vnějšího osvětlení. Také budou v kabině zapojeny další nezbytné přístroje (radiostanice, svítilny, atd.) do elektrické soustavy vozu.

 

3.5. - Členové Sboru dobrovolných hasičů se účastnili mše svaté za živé a zemřelé hasiče v Topolné. Díky epidemii covid-19 probíhala mše bez účasti veřejnosti.

16.4. - Hasiči si vyzvedli ze servisu opravené vozidlo CAS 24/1750/170 M1T DENNIS Rapier. Nyní budou pokračovat další nezbytné úpravy nástavby vozidla a postupné umisťování výbavy.

 

28.2. - Sbor dobrovolných hasičů uspořádal na hasičské zbrojnici hodnotící okrskovou schůzi hasičských sborů Bílovksého okrsku.

27.2. - Vozidlo CAS 24/1750/170 M1T DENNIS bylo odvezeno do servisu, kde bude provedena oprava motoru a proběhne celková kontrolní prohlídka vozidla. Jak je patrné z fotografií, nebyli jsme jediní hasiči, co potřebují servis vozidla.

 

22.2. - Po roce opět členové Sboru dobrovolných hasičů uspořádali končinovou zábavu s pochováváním basy. Průvod maškar obcí započal ve 13:00 hodin od hasičské zbrojnice. Po obchůzce se všichni účastníci přesunuli do hospody U Huberta, kde si dali tradiční "hasičský" guláš. Večerní zábava probíhala v sále hospody U Huberta, kde se taktéž o půlnoci pochovávala basa. Děkujeme všem účastníkům průvodu, občanům, jenž se účastnili večerní zábavy a věříme, že si všichni celý den užili. Taktéž děkujeme všem sponzorům, kteří věnovali nádherné ceny do tomboly večerní zábavy a obci Topolná za příspěvek na muziku. Nesmírné poděkování patří všem občanům topolné, kteří finančně přispěli hasičům při obchůzce. Neskutečně si toho vážíme a peníze například využijeme k nákupu další potřebné výbavy do nového zásahového vozidla.

 

12.2. - Jednotka si převzala od HZS Zlínského kraje / stanice Uherské Hradiště do užívání zásahové vozidlo CAS 24/1750/170 M1T DENNIS Rapier. Vozidlo bylo bezplatně převedeno pro naši obec začátkem letošního roku. Děkujeme tímto HZS Zlínského kraje za schválení žádosti o převodu vozidla do obce Topolná. Nyní je vozidlo "mimo výjezd" jelikož musí projít servisem motorové části. Taktéž po návratu vozidla ze servisu, je potřeba umístit výbavu z nynějšího zásahového vozidla do nástavby nového vozu. Po zaškolení a ujetí potřebných kilometrů strojníky, bude vozidlo zařazeno do výjezdu. Více informací o vozidlu dodáme později.

 

24.1. - Sbor dobrovolných hasičů uspořádal výroční valnou hromadu. Za přítomnosti místostarosty obce Topolná byly připomenuty činnosti hasičů v roce 2019 a schválen plán práce na rok 2020.

9.1. - POŽÁR - Jednotka v počtu 1+4 vyjela k požáru sazí v komíně. Po příjezdu na místo události hasiči provedli průzkum objektu. Byl zjištěn požár sazí v komínovém tělese. Po dojetí HZS Zlínského kraje ze stanice Uherské Hradiště, jednotka prováděla pročištění komínového tělesa společně s profesionální jednotkou. Události se účastnila i jednotka SDH Bílovice.

 

 
RSS