HASIČI TOPOLNÁ

s Vámi více jak 130 let…

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“


Aktuality ze života JSDH a SDH Topolná

Rok 2016

26.12. - Hasiči pomohli se stavbou a úklidem stánků na akci Gulášfestu.

5.12. - V odpoledních hodinách hasiči pomohli se stavbou stanu a natažením kabeláže elektriky pro hladký průběh akce "rozsvěcování vánočního stromu" na návsi obce. Po ukončení akce a jarmarku hasiči pomohli s úklidem.

18.11. - Členové z výjezdové jednotky v rámci pravidelného měsíčního školení si prakticky odzkoušeli pomocí výbavy (lana, karabiny, polohovací pásy, celotělový postroj) zařazené ve výjezdu techniky sebezáchrany slaněním.

 

28.10. - Hasiči ve vycházkových uniformách společně s občany Topolné uctili památku obětí z 1.světové války při příležitosti vzniku Československa. Poté se přesunuli k čestnému členu SDH panu O.Malinovi jenž slavil 85-té narozeniny. Při této příležitosti mu bylo uděleno čestné uznání kraje za celoživotní práci pro hasiče.

 

21.10 až 23.10. - Člen výjezdové jednotky V.Horák se účastnil kurzu velitele družstva u HZS, který zdárně ukončil závěrečným testem.

21.10. - V pátečních odpoledních hodinách se v rámci měsíčního školení výjezdové jednotky uskutečnil výcvik v poskytnutí předlékařské první pomoci. Školení bylo vedeno pod dohledem paní MUDr. M.Poláškové, jenž hasičům ukázala správné postupy první pomoci.

 

1.10. - Členové z výjezdové jednotky (V.Horák, M.Horák, O.Bureš), za doprovodu rodiny a známích, se účastnili druhého ročníku soutěže TFA v Napajedlích. V závodě obsadili 31., 32. a 36. pozici.

 

30.9. - Členové SDH se účastnili okrskové schůze, která byla uskutečněna v naší hasičské zbrojnici.

10.9. - Hasiči pomohli společenské komisi s vybudováním zázemí při Slavnostech vína v Uherském Hradišti. Členové společenské komise zde prezentovali naši obec. Ve večerních hodinách hasiči opět přijele na pomoc ke sbalení věcí.

18.8. - Hasiči zařadili do výjezdu nově pořízené zásahové přilby, rukavice a obuv pořízené z dotace Zlínského kraje. Na nákupu se 30% z celkové částky podílela i naše obec.

15.8. - Elektrikářská firma instalovala nová světla v horních prostorách hasičské zbrojnice. Tuto opravu hasiči financovali z vlastních prostředků Sboru dobrovolných hasičů.

23.7. a 25.7. - Hasiči svépomocí pracovali na dokončení kuchyně. Konkrétně byly dodělávány menší zednické práce a poté se přešlo k malování místnosti.

 

22.7. - Členové Sboru dobrovolných hasičů se účastnili okrskové schůze v obci Nedachlebice.

1.7. - Hasiči se společně sešli v zahradě historického domu č.90 k posezení a grilování něčeho dobrého na zub. Do pozdních večerních hodin v přátelské atmosféře probrali vše možné i nemožné.

24.6. POŽÁRNÍ ASISTENCE - Členové výjezdové jednotky byly přizvány na dozor při táboráku ve školní zahradě k ukončení školního roku.

7.6. - Začátek prací na nové kuchyni v hasičské zbrojnici. Dále se pracovalo ve dnech 10.6., 11.6 a naposledy 23.6., kdy se ještě dělala vodo instalace firmou pana Máška.

 

4.6. - Hasiči z výjezdové jednotky pomohli zabezpečit akci "Otevření návsi".

3.6. - Společně s učitelky základní školy v Topolné hasiči uspořádali pro děti dětský den. Jako každoročně si část členů vzala na starosti občerstvení s uzením klobásek a část členů přichystala dětem stanoviště přechodu po laně a střelby ze vzduchovky.

20.5. - Členové z výjezdové jednotky pomohli s organizací Kolečkiády. Hasiči pro děti udělali stanoviště "přejezd přes most" a usměrňovali dopravu na přilehlé cestě.

8.5. - Členové Sboru dobrovolných hasičů se účastnili mše svaté za živé a zemřelé členy sboru dobrovolných hasičů v místním kostele.

30.4 - Hasiči s rodinnými členy a občany Topolné se účastnili již každoročně hasičské pouti na svatém Hostýně. Tato pouť se konala již po třiadvacáté.

29.4. - POŽÁRNÍ ASISTENCE - Na žádost paní ředitelky základní školy v Topolné se hasiči účastnili pálení čarodějnic v zahradě místní školy.

12.4. - PLANÝ POPLACH - Ve večerních hodinách se rozezněla siréna na hasičské zbrojnici. Po doběhnutí výjezdové jednotky hasiči řešili s Krajským operačním střediskem událost. Jednalo se však o planý poplach díky rozhoukání se malé sirény, která není napojena na KOPIS.

4.3. - Dva členové SDH se účastnili okrskové schůzi

20.2. - Velitel jednotky M.Horák se účastnil velitelského dne na stanici HZS Uherské Hradiště.

13.2. - Strojníci ze zásahové jednotky se účastnili cyklického školení u HZS na stanici v Uherském Hradišti.

6.2. - Sbor dobrovolných hasičů pořádal končinovou zábavu s průvodem masek po obci. Večerní zábavu hasiči uspořádali opět v hospodě u Huberta. K poslechu a tanci hrála skupina MADET.

1.2. - Hasiči svépomocí vymalovali chodbu hasičské zbrojnice.

29.1. - Sbor dobrovolných hasičů uspořádal výroční valnou hromadu. Za přítomnosti místostarosty obce Topolná byly připomenuty činnosti hasičů v roce 2015 a schválen plán práce na rok 2016. Po nezbytných formalitách se konala neformální diskuze s pohoštěním. 
RSS