HASIČI TOPOLNÁ

s Vámi více jak 130 let…

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“


Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Topolná je tvořena převážně členy SDH, kteří vykonávají tuto službu zcela dobrovolně a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu. Jednotka je zřízena obcí dle zákona o požární ochraně 133/1985 Sb., je zařazena v kategorii JPO V. Při vyhlášení poplachu vyjíždí do 10 minut minimálně družstvo o zmenšeném početním stavu 1+3. V čele jednotky je velitel, který je zodpovědný za chod a akceschopnost JSDH starostovi obce. Jednotka je závislá na rozpočtu obce a veškerá koupená technika, výstroj a výzbroj pro činnost je majetkem obce. Úkolem jednotky je pomoci občanům při požárech, živelných pohromách a jiné mimořádné události. JSDH zasahuje pouze v obci Topolná a jeho katastru.

Historie hasičského sboru se datuje od roku 1887, kdy je zmíněna první historická zpráva o sboru. V nynější době se členové jednotky snaží zdárně pokračovat v této hasičské tradici, která od začátku má myšlenku pomoci občanům v těžkých chvílích. Požární poplach je jednotce vyhlášen pomocí sirény umístěné na hasičské zbrojnici a SMS zprávy z Operačního a Informačního Střediska Hasičského záchranného sboru Zlínského Kraje, která příjde členu z výjezdové jednotky na mobilní telefon.


Kategorie jednotek požární ochrany v ČR

JPO I - jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, zajišťující výjezd jednoho až tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich kombinaci, poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti, v místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO, u početně málo obsazených stanic zpravidla v součinnosti s místní jednotkou SDH obce. Doba výjezdu do 2 minut, územní působnost zpravidla do 20 minut jízdy.

JPO II - jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce, která zabezpečuje výjezd jednoho družstva (1+5) nebo družstva o zmenšeném početním stavu (1+3) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. Doba výjezdu jednotky je do 5 minut (čas se počítá i s přesunem hasičů na zbrojnici + vystrojení), územní působnost zpravidla do 10 minut jízdy.

JPO III - jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce, která zabezpečuje výjezd jednoho družstva (1+5) nebo družstva o zmenšeném početním stavu (1+3) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. Doba výjezdu jednotky je do 10 minut (čas se počítá i s přesunem hasičů na zbrojnici + vystrojení), územní působnost zpravidla do 10 minut jízdy.

JPO IV - jednotka Hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody. Doba výjezdu do 2 minut, územní působnost zpravidla vrámci podniku, popřípadě do 20 minut jízdy.

JPO V - jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce, která zabezpečuje výjezd jednoho družstva (1+5) nebo družstva o zmenšeném početním stavu (1+3) a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel do 200. Doba výjezdu jednotky je do 10 minut (čas se počítá i s přesunem hasičů na zbrojnici + vystrojení), územní působnost jednotky je v rámci katastru obce. Nicméně po dohodě se zřizovatelem mohou být tyto jednotky využívány k zásahům i mimo svůj územní obvod.

JPO VI - jednotka Sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody. Doba výjezdu jednotky je do 10 minut, územní působnost jednotky je v rámci podniku. Nicméně po dohodě se zřizovatelem mohou být tyto jednotky využívány k zásahům i mimo svůj územní obvod.

Mapa rozmístění jednotek požární ochrany JPOII a JPOIII ve Zlínském Kraji

Stupeň požárního nebezpečí v obci Topolná je III A, což znamená, že při 1.stupni požárního poplachu vyjíždí vždy domácí jednotka, následována jednotkou JPO II (JSDH Bílovice) a taky jednotka HZS ČR (HZS Uherské Hradiště).

Dle požárního poplachového plánu Zlínského kraje je naše jednotka ve 2.stupni požárního poplachu povolána do obcí Bílovice, Bílovice - Včelary, Komárov, Mistřice, Mistřice - Javorovec a ve 3. stupni požárního poplachu jsme povoláni do obcí Březolupy, Kněžpole, Napajedla, Napajedla - FATRA, Nedachlebice.


 
RSS