HASIČI TOPOLNÁ

s Vámi více jak 130 let…

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“


Historie a současnost hasičské zbrojnice

Již od vzniku sboru se členové potýkali s komplikacemi, kam uložit hasičskou výbavu pro likvidaci požáru. Výstroj časem přibývala, a tak bylo potřeba vyčlenit určitou budovu pro uskladnění hadic, stříkačky či osobní výstroje hasičů. V obci Topolná je historie hasičské zbrojnice rozmanitá a zde se můžete dočíst o její historii i současnosti.

Rok 1910

První myšlenka na zbudování hasičské zbrojnice, dříve pod názvem "hasičské skladiště", byla vyřčena roku 1891. Avšak až po 19 letech se započalo s její výstavbou. Před touto stavbou sbor využíval pouze spolkovou místnost v obecním domě. Toho roku se nebudovalo pouze skladiště pro výstroj a výzbroj hasičů, nýbrž i spolková místnost pro konání různých schůzí a akcí hasičů. Stavba byla započata 9. srpna 1910 a ještě téhož roku byla dokončena. Konkrétně 24. prosince 1910 s nákladem 2 135 Korun.

Po několika letech používání tohoto skladiště se v roce 1931 zrodila myšlenka o jeho elektrizaci. V následujícím roce byl u skladiště vybudován sušák na hadice po zásahu. Díky stálému dokupování nových hadic, výstroje a výzbroje hasičů, bylo v roce 1948 navrhnuta výstavba nádstavby již hasičské zbrojnice. Tento návrh byl předložen v rámci takzvané "pětiletky", kde byly vzneseny ještě další požadavky na modernizaci hasičů v obci. Již v roce 1949, konkrétně v srpnu, byly předloženy návrhy na zhotovení přístavby zbrojnice s nákladem 10 000 Kčs. Roku 1952 členové započali práci na zvětšení prostor hasičské zbrojnice. Při realizaci přístavby nedostal sbor žádnou finanční pomoc od obce a představitelé obce se ani neúčastnili jejího slavnostního otevření. Po kritice od hasičů směrem k představitelům obce jimi byla přislíbena modernizace výstroje hasičů. V následujícím roce, tj. 1953, bylo poté přislíbeno 43 000 Kčs k úpravám přístavby hasičské zbrojnice. Tyto finance byly použity k výstavbě opěrné zdi, která tvořila základy pro nádstavbu budovy. Následující roky docházelo k úpravám venkovního okolí zbrojnice a zbožné přání členů bylo dokončení kompletní hasičské zbrojnice. Realizace tohoto přání bylo bohužel utlumeno nedostatkem materiálu. Zajímavostí v historii zbrojnice byl fakt, že od roku 1958 se klíč od budovy umisťoval v malé červené zasklené krabičce umístěné na fasádě zbrojnice. Po vyhlášení poplachu se sklo rozbilo a členové tak mohli urychleně odemknout zbrojnici a vyjet na pomoc k požáru. I přes tyto "moderní vymoženosti" nebylo díky přetrvávajícím problémům s nedostatkem materiálu stále možno dokončit celkovou rekonstrukci zbrojnice a hasiče to velmi mrzelo.

Rok 1965

Kolem roku 1960 byl problém s umisťováním výstroje, hadic a veškeré hasičské výbavy velmi akutní. Stávající prostory byly značně nedostačující a členové tak stále více apelovali na nezbytnou rekonstrukci hasičské zbrojnice. Hasičům ovšem zbylo pouze přání o této vysněné rekonstrukci. Vzhledem k tomu, že se práce na ní doslova pozastavily, hasičům již docházela chuť něco dělat. Avšak v roce 1965 se situace obrátila a práce na výstavbě znova započali. Staré prostory byly bohužel nevyhovující, a proto bylo přistoupeno k jejich demolici. Stavba byla zadána komunálním stavbám Napajedla, ale díky problémům s výstavbou věže a venkovních omítek nebyla smlouva dodržena. Plánované slavnostní otevření zbrojnice bylo odloženo, a nadále se pokračovalo s výstavbou. Svépomocí však hasiči nedokázali stavbu dokončit ani do konce roku. Se stavbou se tak pokračovalo i v roce 1966, ale díky opětovnému nedostatku materiálu práce postupovaly pomalu.

Rok 1967

Od myšlenky na zbudování nové zbrojnice uběhlo již několik let, ale díky neustálé a neutuchající práci hasičů se 25.června 1967 Sbor konečně dočkal slavnostního otevření nové zbrojnice. Oslavy byly o to větší, že se zároveň jednalo i o výročí 80 let od založení Sboru dobrovolných hasičů.

Rok 2012

Po uplynutí desítek let přestali hasičům stávající prostory opět dostačovat. Díky odebrání zadních prostor obcí hasičům již nezbývalo místo na uskladnění historické i současné techniky. Obcí bylo proto navrženo vybudovat nové stání pro hasičký zásahový automobil, a rozšířit tak prostor zbrojnice. Po vyjednávání a schvalování návrhů byly v polovině roku 2012 započaty práce k tomuto rozšíření. Do konce roku 2012 byla postavena hrubá stavba garáže s místností nad ní. V rámci rekonstrukce byla taktéž provedena kompletní oprava střechy, která již byla v havarijním stavu. Během těchto prací byla současně rekonstruována i komunikace před hasičskou zbrojnicí, čímž byly hasiči dočasně odhlášeni z výjezdu. A protože zákony schválnosti fungují dokonale, během tohoto dočasného odhlášení vznikl v obci požár porostu, kdy jednotka nemohla k jeho likvidačním pracím bohužel vyjet.


Na počátku roku 2013 došlo k výměně starých oken za nová a taktéž byla nainstalována nová posuvná výjezdová vrata s elektrickým pohonem. Tyto stavební úpravy zajistily kvalitnější teplené vlastnosti objektu. Dále se pokračovalo budováním místnosti nad garáží a pracemi na nové elektroinstalaci. V létě téhož roku již byla stavba plně funkční a zásahové vozidlo již bylo umístěno na nově zbudovaném stání. Na budově zbývalo pouze dokončit novou fasádu, která byla dokončena na začátku září. Během tohoto měsíce docházelo ještě k menším úpravám typu vložení sochy sv.Floriána do fasády budovy či umístění znaku a popisu budovy. Poté se již přešlo na úklidové práce.


 
RSS