HASIČI TOPOLNÁ

s Vámi více jak 130 let…

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“


Podporují nás v naší činnosti

Následujícím firmám jsme velmi vděční za veškerou výpomoc, kterou nám doposud projevili a nadále projevují. S jejich přispěním jsme mohli realizovat např. nákup výstroje, ochranných pomůcek a další hasičké techniky. Taktéž se podílí i na fungování JSDH a SDH.

Obec Topolná

zřizovatel

 
RSS