HASIČI TOPOLNÁ

s Vámi více jak 130 let…

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“


Aktuality ze života JSDH a SDH Topolná

Rok 2019

31.8. - POŽÁRNÍ ASISTENCE - Členové výjezdové jednotky se účastnili dne obce. Pro děti zde byla nachystána lanová lávka a jejich rodiče si mohli vyzkoušet jednu disciplínu ze závodu TFA. Během akce zde hasiči zajišťovali taktéž požární dozor.

 

30.8. - TECHNICKÁ POMOC - Jednotka vyjela v počtu 1+4 k likvidaci bodavého hmyzu na zahradě rodinného domu.

 

28.8. - Členové sboru dobrovolných hasičů se zúčastnili posledního rozloučení se svým bratrem a kolegou Oldřichem Malinou, který vstoupil do sboru roku 1951 a 15 let zastával funkci pokladníka topolského sboru.

27.8. - TECHNICKÁ POMOC - V čase 18:04 vyjela jednotka v počtu 1+4 k čerpání vody do města Uherské Hradiště - místní část Jarošov, ulice Za Humny. Po příjezdu na místo události zde prováděla úklid značného množství naplaveného bahna. Úklidové práce zde probíhaly až do 22:28, kdy se poté odebrala na základnu.

 

5.8. - TECHNICKÁ POMOC - Jednotka vyjela v počtu 1+3 k likvidaci bodavého hmyzu v rodinném domě.

21.6. - POŽÁRNÍ ASISTENCE - Členové výjezdové jednotky se účastnili táboráku k ukončení školního roku. Děti společně s rodiči si mohli taktéž prohlédnout používanou hasičskou techniku.

 

15.6. - Hasiči se účastnili dětských rybářských závodů. Zde pro děti vytvořili pomocí plovoucího čerpadla a hadic vodní osvěžení.

 

12.6. - Hasiči pomohli učitelkám Základní školy Topolná uspořádat dětský den. Pro děti nachystali dvě stanoviště a to střelbu ze vzduchovky a přechod přes lanovou lávku. Hasiči zajistili dětem a učitelkám občerstvení, které v teplém dni přišlo vhod.

 

30.5. - TECHNICKÁ POMOC - Jednotka v počtu 1+2 vyjela k čerpání vody ve sklepě. Po příjezdu na místo hasiči provedli odčerpání vody pomocí elektrického kalového čerpadla. Jednotka již na tomto místě odčerpávala vodu předešlý den, a proto bylo s majitelem objektu dohodnuto zajištění specializované firmy k řešení problému s odpadem.

 

29.5. - TECHNICKÁ POMOC - Jednotka v počtu 1+3 vyjela k čerpání vody ve sklepě. Po příjezdu na místo hasiči provedli odčerpání vody pomocí elektrického kalového čerpadla.

 

25.5. - Členové Sboru dobrovolných hasičů Topolná se účastnili odpoledních oslav 150.let založení SDH Bílovice. Sbor přispěl technikou v podobě zásahového vozu DA-12 L1 Avia A30, historické stříkačky STRATÍLEK a ruční kyvadlové stříkačky.

 

5.5. - Na připomenutí památky umučení patrona hasičů, svatého Floriána, byla v topolském kostele odsloužena mše svatá, které se účastnili členové Sboru dobrovolných hasičů.

27.4. - Sbor dobrovolných hasičů navštívil již 26. mezinárodní hasičskou pouť, která se konala na sv. Hostýně. Společně s hasiči se této pouti účastnili i občané Topolné. V odpoledních hodinách se celý zájezd přesunul autobusem, někdo i pěšky, do místní hospůdky v obci Rusava.

 

26.4. - Hasiči na žádost obce zkontrolovali vodní nádrž, která je umístěna na horním konci obce. Zde provedli vytažení plastového kbelíku a zabezpečili poklop proti otevření. Poté se hasiči přesunuli do části Bůrovce, kde provedli kontrolu hydrantu. Bohužel se nepodařilo tento hydrant zprovoznit.

 

5.4. - Proběhla zkouška funkčnosti všech agregátů a technických prostředků. Taktéž byla provedena kondiční jízda zásahovým automobilem.

2.3. - Členové Sboru dobrovolných hasičů Topolná uspořádali končinovou zábavu s tradičním pochováváním basy. Ve 13:00 byly končiny zahájeny průvodem po obci, kterého se opět zúčastnilo spousta originálních masek. Průvod masek doprovázela dechová hudba Topolanka a občané měli pro účastníky průvodu připraveno bohaté občerstvení. Ukončení obchůzky proběhlo již tradičně v hospodě u Huberta, kde se všechny zúčastněné masky posilnili poctivým gulášem. Na stejném místě se od 20:00 uskutečnila večerní zábava spojená s tancem a poslechem a bohatou tombolou. Tímto ještě jednou děkujeme všem sponzorům za příspěvek do tomboly. Na hasičské zbrojnici bylo zároveň pro účastníky zábavy připraveno malé občerstvení. Vám všem, kteří jste si končinový den užili společně s námi, děkujeme za Vaši účast a vytvoření jedinečné fašankové atmosféry.

 

22.2. - Zástupci Sboru dobrovolných hasičů se účastnili ve večerních hodinách okrskové schůze konané v obci Částkov.

22.2. - Část členů naší jednotky absolvovala výcvik na polygonu na stanici HZS Zlínského kraje Valašské Klobouky. Uskutečnilo se tak 2 roky poté, co zde byli topolští nositelé dýchací techniky vyškoleni k používání vzduchového dýchacího přístroje. Současný výcvik se však od minulého lišil. Hasiči oděni do kompletního zásahového obleku nejdříve absolvovali zkušební fyzickou zátěž na posilovacích strojích a poté se přesunuli do neznámého prostoru, ve kterém byly nasimulovány překážky, které jsou běžné pro hasiče zasahující u mimořádné události. Hasič se ve dvojici s kolegou musel pohybovat ve stísněném prostoru, překonávat tyto překážky, a to vše za snížené viditelnosti. Prostřednictvím tohoto výcviku si hasiči osvojují spolupráci ve skupině, nacvičují si předávání povelů, upozorňování na překážky nebo si nacvičují vzájemnou výpomoc. Velký důraz je vždy kladen na nedělitelnost skupiny, a pokud nastane u některého hasiče komplikace, ovlivní to celou průzkumnou či zásahovou skupinu. Absolvovaný výcvik poskytnul členům naší jednotky mnoho zkušeností, a to jak fyzických tak psychických. Od provozovatele polygonu z řad HZS obdrželi členové jednotky taktéž praktické rady navíc, které budou bezesporu realizovat a využívat při případných zásazích. Výcvik na polygonu společně s topolskou jednotkou absolvovali i členové jednotky SDH Spytihněv.

 

9.2. - Proběhla zkouška funkčnosti všech agregátů a technických prostředků.

25.1. - Sbor dobrovolných hasičů uspořádal výroční valnou hromadu. Za přítomnosti starosty obce Topolná byly připomenuty činnosti hasičů v roce 2018 a schválen plán práce na rok 2019.

18.1. - Proběhlo školení členů zásahové jednotky na téma předlékařská první pomoc.

6.1. - Hasiči provedli zkoušku všech agregátů ve výbavě jednotky.


 
RSS