HASIČI TOPOLNÁ

s Vámi více jak 130 let…

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“


Aktuality ze života JSDH a SDH Topolná

Rok 2021

17.12. - Hasiči si v rámci školení jednotky zopakovali uložení technických prostředků v nástavbě vozidla a seznámili se s repasovaným čerpacím zařízením, kdy provedli praktickou zkoušku čerpadla. Strojníci jednotky provedli ještě kondiční jízdu s dotankováním PHM.

 

3.12. - Hasiči provedli kontrolu a údržbu technických prostředků ve výbavě vozidla. V rámci kondičních jízd navštívili sousední jednotku města Napajedla.

 

23.11. - Vozidlo CAS 24 DENNIS bylo dovezeno z firmy THT Polička, kde byla provedena generální oprava čerpadla značky GODIVA.

 

27.10. - Členové Sboru dobrovolných hasičů se zúčastnili vzpomínkového aktu k výročí vzniku samostatné Československé republiky.


19.9. - Hasiči z výjezdové jednotky uctili minutou ticha památku dvou dobrovolných hasičů z Koryčan, kteří tragicky zemřeli při výbuchu plynu v rodinném domě. Piety se účastnil i zřizovatel jednotky pan starosta obce Topolná.

 

28.8. - Hasiči obce Topolná se účastnili oslav založení Sboru dobrovolných hasičů Halenkovice. Na slavnostní den přijeli s historickou technikou, a to konkrétně ruční kyvadlovou stříkačkou. V odpoledních hodinách probíhaly ukázky různých zásahů hasičů ze zásahové jednotky či ukázka činnosti kroužku mladých hasičů.

 

10.8. - TECHNICKÁ POMOC - Jednotka provedla v počtu 1+2 likvidaci bodavého hmyzu nacházející se v kontejnerech na odpad umístěných na horním konci obce.

 

31.7. - POŽÁRNÍ ASISTENCE - Na žádost pořadatele motorkářského srazu se hasiči účastnili večeního vystoupení hudební skupiny, která během vystoupení používala ohňové a pyrotechnické efekty.

 

20.7. - TECHNICKÁ POMOC - Jednotka provedla v počtu 1+2 likvidaci bodavého hmyzu v rodinném domě.

 

1.7. - Vozidlo CAS 24 DENNIS bylo odvezeno do firmy THT Polička s.r.o. nacházející se ve městě Polička v Pardubickém kraji. Důvod odvozu cisterny do této firmy, byla technická závada na čerpacím zařízením. Na vozidle tedy bude provedena generální oprava čerpadla, které za dlouhé roky služby u HZS již bylo na konci své životnosti.

 

14.6. - POŽÁR - V čase 21:44 byl jednotce vyhlášen poplach na požár pergoly v katastru obce Kněžpole. Jednotka v počtu 1+5 vyjela vozidlem CAS 24 DENNIS k místu události. V době příjezdu se na místě již nacházeli ostatní jednotky. Jednotka na pokyn velitele zásahu provedla nasvícení místa zásahu osvětlovacím stožárem a dva členové jednotky v dýchací technice prováděli rozebírání konstrukce přístřešku. Po ukončení zásahu hasiči sbalili použité požární prostředky a na pokyn velitele zásahu se vrátili zpět na základnu v čase 23:58.

Více info na HZS Zlínského kraje

 

5.6. - Dva členové výjezdové jednotky se účastnili běhu miomoveRUN pořádaného u města Slavičín. Běžci ve své věkové kategorii, na délku tratě 5 km, obsadili druhé a třetí místo z celkového počtu 51 běžců. Gratulujeme k výkonu a přejeme ať to tak běhá i nadále.

 

28.5. - Proběhlo školení jednotky na téma práce ve výšce a nad volnou hloubkou. Nejdříve hasiči vyslechli teoretickou přednášku o tématu a poté přišel praktický výcvik, který zahrnoval opakování základních uzlů a práci s žebříkem.

 

2.5. - Členové Sboru dobrovolných hasičů Topolná se účastnili mše svaté za živé a zemřelé hasiče z Topolné, konané v místním kostele.


23.4 - Hasiči si v rámci měsíčního školení jednotky procvičili práci s proudnicí při požárech v uzavřeném prostoru. Před tímto praktickým výcvikem proběhla teoretická část v prostorách zasedací místnosti hasičské zbrojnice, kde se nejprve probrala potřebná témata na praktický výcvik.

 

26.2. - Hasiči si v rámci měsíčního školení jednotky zopakovali uživatelskou kontrolu a praktické použití dýchací techniky.

 

27.1. - POŽÁR - V čase 08:08 hod. byl jednotce vyhlášen poplach na požár sklepních prostor rodinného domu v Topolné. Jednotka v počtu 1+3 vyjela vozidlem CAS 24 DENNIS k místu události. Souběžně při výjezdu jednotky bylo přijato hlášení jedním členem jednotky, který se při vyhlášení poplachu nacházel v sousedním objektu a po přijetí oznámení se během několika málo sekund dostavil na místo požáru a okamžitě zahájil hašení požáru dostupnými prostředky (kbelíky s vodou). Po příjezdu zbytku jednotky na místo události byl zahájen průzkum. Jednotka provedla s hasiči HZS Zlínského kraje stanice Uherské Hradiště a JSDH Bílovice kontrolu místa a dohašení požáru. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

22.1. - Členové jednotky cvičili záchranu na ledě na místním štěrkovišti. Nejdříve se hasiči seznámili v teoretické části se správnými zásadami záchrany osob z ledu a pak s dalšími možnostmi využití technických prostředků k záchraně a poté se přesunuli k vodě na praktickou část. Zde byly vyzkoušeny různé metody záchrany osoby, samotný pohyb zachránce na ledě a byly vyzkoušeny různé technické prostředky z výbavy vozidla k záchraně. Díky výborným klimatickým podmínkám byla možnost nasimulování reálného zásahu proboření osoby ledem. Hasiči tímto výcvikem taktéž musí odbourat strach z ledové vody. Děkujeme kolegům z JSDH Spytihněv za vypůjčení druhého suchého obleku.

 

 
RSS