HASIČI TOPOLNÁ

s Vámi více jak 130 let…

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“


Aktuality ze života JSDH a SDH Topolná

Rok 2021

26.2. - Hasiči si v rámci měsíčního školení jednotky zopakovali uživatelskou kontrolu a praktické použití dýchací techniky.

 

27.1. - POŽÁR - V čase 08:08 hod. byl jednotce vyhlášen poplach na požár sklepních prostor rodinného domu v Topolné. Jednotka v počtu 1+3 vyjela vozidlem CAS 24 DENNIS k místu události. Souběžně při výjezdu jednotky bylo přijato hlášení jedním členem jednotky, který se při vyhlášení poplachu nacházel v sousedním objektu a po přijetí oznámení se během několika málo sekund dostavil na místo požáru a okamžitě zahájil hašení požáru dostupnými prostředky (kbelíky s vodou). Po příjezdu zbytku jednotky na místo události byl zahájen průzkum. Jednotka provedla s hasiči HZS Zlínského kraje stanice Uherské Hradiště a JSDH Bílovice kontrolu místa a dohašení požáru. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

22.1. - Členové jednotky cvičili záchranu na ledě na místním štěrkovišti. Nejdříve se hasiči seznámili v teoretické části se správnými zásadami záchrany osob z ledu a pak s dalšími možnostmi využití technických prostředků k záchraně a poté se přesunuli k vodě na praktickou část. Zde byly vyzkoušeny různé metody záchrany osoby, samotný pohyb zachránce na ledě a byly vyzkoušeny různé technické prostředky z výbavy vozidla k záchraně. Díky výborným klimatickým podmínkám byla možnost nasimulování reálného zásahu proboření osoby ledem. Hasiči tímto výcvikem taktéž musí odbourat strach z ledové vody. Děkujeme kolegům z JSDH Spytihněv za vypůjčení druhého suchého obleku.

 

 
RSS