HASIČI TOPOLNÁ

s Vámi více jak 130 let…

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“


Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Topolná je občanské sdružení registrované u Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska. V nynější době má sbor 17 členů. Sbor pořádá různé kulturní akce, např. každoroční pořádání končinové zábavy. V roce 2017 oslavil 130 let svého založení, v rámci jehož oslav prezentoval občanům hasičskou činnost. V obci Sbor působí taktéž v oblasti prevence. Financování sboru je řešeno pomocí příjmů z kulturních akcí či sponzorských darů od firem. Na udržení chodu sboru přispívá finančně taktéž obec. Určitá část příjmu Sboru putuje na drobné opravy hasičské zbrojnice či k doplění výstroje a výzbroje výjezdové jednotky.



 
RSS