HASIČI TOPOLNÁ

s Vámi více jak 130 let…

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“


Aktuality ze života JSDH a SDH Topolná

Rok 2023

3.3. - Proběhlo školení členů výjezdové jednotky. Hasiči si procvičili použití radiostanic a zasílání statusů, komunikaci v jednotce požární ochrany nebo zásady analogové rádiové sítě.

18.2. - Členové Sboru dobrovolných hasičů Topolná uspořádali končinovou zábavu s tradičním pochováváním basy. Ve 13:00 byly končiny zahájeny průvodem po obci, kterého se účastnilo spousta pěkných masek. Průvod masek doprovázela dechová hudba Topolanka a občané měli pro účastníky průvodu připraveno bohaté občerstvení. Ukončení obchůzky proběhlo na hasičské zbrojnici, kde se všechny zúčastněné masky posilnily poctivým gulášem. Od 20:00 se v areálu Búrovce uskutečnila večerní zábava. Tímto ještě jednou děkujeme všem sponzorům za příspěvek do tomboly. Vám všem, kteří jste si končinový den užili společně s námi, děkujeme za Vaši účast a vytvoření jedinečné fašankové atmosféry.

Fotogalerie na fotograf.topolna.cz

20.1. - V prostorách hasičské zbrojnice se uskutečnila výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů. Společně se členy sboru a členy výjezdové jednotky se schůze účastnili i starosta a místostarosta obce Topolná.


 
RSS