HASIČI TOPOLNÁ

s Vámi více jak 130 let…

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“


Aktuality ze života JSDH a SDH Topolná

Rok 2023

30.12. - POŽÁR - V čase 13:04 byla jednotka povolána k požáru nízké budovy v obci Březolupy. Hasiči vyjeli vozidlem CAS 24 DENNIS a po příjezdu na místo události již zasahují jednotky obce Březolupy, Bílovice a jednotka HZS ZLK stanice Uherské Hradiště. Jednotka vybavena dýchací technikou zůstává na místě události jako záloha a po chvíli na pokyn velitele zásahu odjíždí zpět na základnu.

 

23.12. - Členové jednotky ve 12:00 společně s kolegy z HZS a hasiči z celé republiky uctili oběti útoku ze dne 21.12. minutou ticha před hasičskou zbrojnicí. Tímto vyjadřujeme úpřímnou soustrast pozůstalým a blízkým rodinám. Pietního aktu se účastnil i starosta obce.

 

21.11. - ZOČ / TECHNICKÁ POMOC - Na žádost obce hasiči provedli očistu kanalizačního propustku na nové asfaltové cestě v polích směrem k obci Bílovice.

 

23.8. - POŽÁR - V čase 7:56 byla jednotka povolána k požáru budovy ve městě Otrokovice. Hasiči vyjeli vozidlem CAS 24 DENNIS a po příjezdu na místo události již zasahují další jednotky z okolí. Hasiči se ohlásili na místě veliteli zásahu a čekali na další instrukce. Poté se členové jednotky zapojili do hasebních prací na 2.úseku pomocí jednoho C proudu z přistavené cisterny HZS. K hašení skrytých ohnisech používali taktéž termokameru a trhací hák. V odpoledních hodinách je jednotka poslána zpět na základnu.

 

5.8. - ZOČ / POŽÁRNÍ ASISTENCE - Na žádost obce se hasiči účastnili večeního vystoupení hudební skupiny během motorkářského srazu v areálu Bůrovce.

26.7. - Členové jednotky ve 13:00 společně s kolegy z HZS a hasiči z celé republiky uctili památku tragicky zesnulého hasiče, pprap. Zdeňka Hejduka, příslušníka HZS Středočeského kraje, který položil život při výkonu služby dne 19.7.2023

 

21.7. - ZOČ / TECHNICKÁ POMOC - Na žádost obce hasiči provedli oplach betonové plochy v areálu Búrovce.

 

1.7. - Hasiči se účastnili oslav založení Sboru dobrovolných hasičů Jalubí. Akce se účastnilo mnoho okolních sborů se svojí zásahovou technikou. Topolští hasiči přijeli s vozidlem CAS 24/1750/170 M1Z DENNIS Rapier a diváci tak měli možnost nahlédnout do vnitřních prostor zásahového vozidla.

 

29.6. - ZOČ / TECHNICKÁ POMOC - Na žádost obce hasiči provedli oplach dvou dřevěných boudek od nánosu bahna.

 

26.6. - Hasiči společně s učitelkami ZŠ Topolná přichystali dětem v závěru měsíce června opožděný Dětský den. Pro děti hasiči nachystali občerstvení a dvě soutěžní stanoviště. Děti měli taky možnost si prohlédnout zásahové vozidlo hasičů.

 

24.6. - Hasiči se účastnili oslav založení Sboru dobrovolných hasičů Traplice. Akce se účastnilo mnoho okolních sborů se svojí zásahovou technikou. Topolští hasiči přijeli s vozidlem CAS 24/1750/170 M1Z DENNIS Rapier a diváci tak měli možnost nahlédnout do vnitřních prostor zásahového vozidla. Bohatý program akce nabídl různé ukázky zásahů hasičů.

 

23.6. - Hasiči se účastnili akce Ukončení školního roku, která se pořádala na místním fotbalovém hřišti.

 

17.6. - Hasiči se účastnili oslav založení Sboru dobrovolných hasičů Polešovice. Akce se účastnilo mnoho okolních sborů se svojí zásahovou technikou. Topolští hasiči přijeli s vozidlem CAS 24/1750/170 M1Z DENNIS Rapier a diváci tak měli možnost nahlédnout do vnitřních prostor zásahového vozidla.

 

9.6. - Jednotka prošla školením od Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje na použití přístroje AED. Hasiči si tak vyzkoušeli praktické použití automatického externího defibrilátoru na výcvikové figuríně a jednotka nyní získala taktickou schopnost "AED - First Responder". Díky tomuto školení bude v případě potřeby ZZS Zlínského kraje vyslána na událost spojenou s použitím přístroje AED.

 

3.6. - Hasiči přijeli se svojí technikou CAS 24 DENNIS na oslavy založení Sboru dobrovolných hasičů v obci Ostrožská Nová Ves. Návstěvníci oslav si tak mohli prohlédnout technické vybavení zásahového vozidla.

 

25.5. - ZOČ / TECHNICKÁ POMOC - Hasiči na žádost starosty obce provedli oplach chodníků podél hlavní komunikaci blízkosti budovy základní školy. K oplachu byl využit vysokotlaký proud z CAS 24 DENNIS. Úklidových prací se účastnili i techničtí pracovníci obce spolu se starostou.

 

23.5. - TECHNICKÁ POMOC - V čase 14:40 je jednotka povolána na čerpání do města Napajedla. Při příjezdu na místo zásahu jednotka plní úkoly na pokyn velitele zásahu. Pomocí plovoucího čerpadla odčerpává vodu s blátem z areálu firmy a část hasičů poté čistí ucpaný propustek pro lepší odtok vody. V čase 17:30 ukončuje zásah a odjíždí zpět do obce Topolná k očištění místní komunikace na žádost starosty obce.

 

TECHNICKÁ POMOC - V čase 17:48 hasiči dojíždí do obce Topolná k místní základní škole z předešlé události. Zde na pokyn starosty obce odklízí naplavené bahno a pomocí vysokotlaku z CAS 24 DENNIS oplachují chodníky podél hlavní komunikaci. Při dokončování prací se místem přehnal další přívalový déšť, po kterém se situace znovu opakovala, s tím, že množství naplaveného materiálu bylo výrazně větší a došlo i k zanesení části místní komunikace směrem ke hřišti a zatopení sklepních prostor některých domů. Odklízecí a čerpací práce probíhali až do pozdních nočních hodin spolu s technikou z místního družstva a jejími pracovníky. Hasiči se vrátili na základnu v čase 22:50.

 

19.5. - V rámci pravidelného měsíčního školení si hasiči zopakovali použití dýchacího přístroje a transport pomocí páteřové desky, kdy měla vždy za úkol trojce hasičů přemístit kbelík plný vody ven z budovy pomocí páteřové desky a přitom nevylít vodu.

 

7.5. - Na připomenutí památky umučení patrona hasičů, svatého Floriána, jenž každoročně připadá na 4. května, byla v topolském kostele odsloužena mše svatá, které se členové místního Sboru dobrovolných hasičů zúčastnili ve slavnostních uniformách.

28.4. - ZOČ / TECHNICKÁ POMOC - Hasiči provedli oplach příjezdové cesty k fotbalovým šatnám. Oplach cesty provedli pomocí vysokotlakového proudu.

 

29.4. - Sbor dobrovolných hasičů navštívil již 28. mezinárodní hasičskou pouť, která se konala na sv. Hostýně. Společně s hasiči se této pouti účastnili i občané Topolné. V odpoledních hodinách se celý zájezd přesunul autobusem, někdo i pěšky, do místní hospůdky v obci Rusava.

28.4. - ZOČ / POŽÁRNÍ ASISTENCE - Na žádost ředitelky ZŠ Topolná byli členové výjezdové jednotky povoláni na požární dozor při tradičním pálení čarodějnic uskutečněném na školním dvoře. V závěru akce hasiči zajistili ohniště proti samovolnému vznícení a poté se vrátili zpět na základnu.

 

16.4. - POŽÁR - V čase 6:57 byla jednotka povolána k požáru budovy v obci Bílovice. Hasiči vyjeli vozidlem CAS 24 DENNIS a po příjezdu na místo události již zasahuje JSDH Bílovice a HZS Zlínského kraje stanice Uherské Hradiště. Poté přijíždí další posilové jednotky SDH Kunovice, Babice a Pašovice. Jednotka zůstává na místě zásahu v záloze a po rozhodnutí velitele zásahu se poté vrací zpět na základnu.

 

3.3. - Proběhlo školení členů výjezdové jednotky. Hasiči si procvičili použití radiostanic a zasílání statusů, komunikaci v jednotce požární ochrany nebo zásady analogové rádiové sítě.

18.2. - Členové Sboru dobrovolných hasičů Topolná uspořádali končinovou zábavu s tradičním pochováváním basy. Ve 13:00 byly končiny zahájeny průvodem po obci, kterého se účastnilo spousta pěkných masek. Průvod masek doprovázela dechová hudba Topolanka a občané měli pro účastníky průvodu připraveno bohaté občerstvení. Ukončení obchůzky proběhlo na hasičské zbrojnici, kde se všechny zúčastněné masky posilnily poctivým gulášem. Od 20:00 se v areálu Búrovce uskutečnila večerní zábava. Tímto ještě jednou děkujeme všem sponzorům za příspěvek do tomboly. Vám všem, kteří jste si končinový den užili společně s námi, děkujeme za Vaši účast a vytvoření jedinečné fašankové atmosféry.

Fotogalerie na fotograf.topolna.cz

20.1. - V prostorách hasičské zbrojnice se uskutečnila výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů. Společně se členy sboru a členy výjezdové jednotky se schůze účastnili i starosta a místostarosta obce Topolná.


* ZOČ - zpráva o činnosti


 
RSS