HASIČI TOPOLNÁ

s Vámi více jak 130 let…

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“


Aktuality ze života JSDH a SDH Topolná

Rok 2023

7.5. - Na připomenutí památky umučení patrona hasičů, svatého Floriána, jenž každoročně připadá na 4. května, byla v topolském kostele odsloužena mše svatá, které se členové místního Sboru dobrovolných hasičů zúčastnili ve slavnostních uniformách.

28.4. - ZOČ / TECNICKÁ POMOC - Hasiči provedli oplach příjezdové cesty k fotbalovým šatnám. Oplach cesty provedli pomocí vysokotlakového proudu.

 

29.4. - Sbor dobrovolných hasičů navštívil již 28. mezinárodní hasičskou pouť, která se konala na sv. Hostýně. Společně s hasiči se této pouti účastnili i občané Topolné. V odpoledních hodinách se celý zájezd přesunul autobusem, někdo i pěšky, do místní hospůdky v obci Rusava.

28.4. - ZOČ / POŽÁRNÍ ASISTENCE - Na žádost ředitelky ZŠ Topolná byli členové výjezdové jednotky povoláni na požární dozor při tradičním pálení čarodějnic uskutečněném na školním dvoře. V závěru akce hasiči zajistili ohniště proti samovolnému vznícení a poté se vrátili zpět na základnu.

 

16.4. - POŽÁR - V čase 6:57 byla jednotka povolána k požáru budovy v obci Bílovice. Hasiči vyjeli vozidlem CAS 24 DENNIS a po příjezdu na místo události již zasahuje JSDH Bílovice a HZS Zlínského kraje stanice Uherské Hradiště. Poté přijíždí další posilové jednotky SDH Kunovice, Babice a Pašovice. Jednotka zůstává na místě zásahu v záloze a po rozhodnutí velitele zásahu se poté vrací zpět na základnu.

 

3.3. - Proběhlo školení členů výjezdové jednotky. Hasiči si procvičili použití radiostanic a zasílání statusů, komunikaci v jednotce požární ochrany nebo zásady analogové rádiové sítě.

18.2. - Členové Sboru dobrovolných hasičů Topolná uspořádali končinovou zábavu s tradičním pochováváním basy. Ve 13:00 byly končiny zahájeny průvodem po obci, kterého se účastnilo spousta pěkných masek. Průvod masek doprovázela dechová hudba Topolanka a občané měli pro účastníky průvodu připraveno bohaté občerstvení. Ukončení obchůzky proběhlo na hasičské zbrojnici, kde se všechny zúčastněné masky posilnily poctivým gulášem. Od 20:00 se v areálu Búrovce uskutečnila večerní zábava. Tímto ještě jednou děkujeme všem sponzorům za příspěvek do tomboly. Vám všem, kteří jste si končinový den užili společně s námi, děkujeme za Vaši účast a vytvoření jedinečné fašankové atmosféry.

Fotogalerie na fotograf.topolna.cz

20.1. - V prostorách hasičské zbrojnice se uskutečnila výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů. Společně se členy sboru a členy výjezdové jednotky se schůze účastnili i starosta a místostarosta obce Topolná.


* ZOČ - zpráva o činnosti


 
RSS