HASIČI TOPOLNÁ

s Vámi více jak 130 let…

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“


Aktuality ze života JSDH a SDH Topolná

Rok 2022

7.12. - Hasiči v 15:00 uctili minutou ticha památku dobrovolného hasiče Ing. Jana Dvořáka z JSDH Skalice, který tragicky zahynul na konci listopadu při zásahu u požáru v Novém Boru na Liberecku

 

3.12. - Hasiči pomohli s přípravou stánků a zázemí na akci Mikulášské hrátky a jarmark.

27.10. - Členové Sboru dobrovolných hasičů společně s občany Topolné uctili památku obětí 1.světové války při příležitosti vzniku samostatného Československého státu.

8.10. - POŽÁR - V čase 11:57 byla jednotka povolána k požáru nízké budovy v obci Topolná. Hasiči v počtu 1+5 vyjíždí vozidlem CAS 24 DENNIS a po příjezdu na místo události zjišťují, že se jedná o požár kůlny s uskladněným dřevem. Před příjezdem jednotek byl požár úspěšně likvidován majitelem objektu. Hasiči proto pomocí vysokotlaku z vozidla Dennis prolili kůlnu k zamezení dalšího rozšíření ohniska požáru. Na místě spolupracovali s jednotkou SDH Bílovice a jednotkou HZS Zlínského kraje ze stanice Uherské Hradiště.

 

3.9. - Jednotka se účastnila se svojí technikou CAS 24 DENNIS oslav založení hasičského sboru města Napajedla. Hasiči v rámci programu 140 let založení sboru vystavili techniku s výbavou pro veřejnost a ještě přispěli výstavou historické techniky v podobě ruční kyvadlové stříkačky z roku 1880. Po ukončení různých ukázek hasičské práce bylo umožněno svezení dětí a dospělých našim hasičským speciálem značky Dennis.

 

27.8. - Hasiči se účastnili akce Den pro malé a velké pořádané obcí Topolná a jejími spolky. Pro děti byla připravena lanová dráha mezi stromy, jenž hasiči vytvořili pomocí popruhů a lan z výbavy jednotky.

27.7. - POŽÁR - Jednotka v počtu 1+4 vyjíždí v čase 12:15 na požár seníku v areálu JZD obce Oldřichovice. Na místě události byla jednotka poslána velitelem zásahu dohašovat vyvážené hoříčící seno. Hasiči pomocí proudu "C" a později pomocí proudu "D" dohašovali hořící a doutnající seno. Po 15:00 hodině přijíždí ke střídání další dva hasiči. Na rozhrabání používali členové jednotky ruční kopáče. Po ukončení venkovních prací byla jednotka velitelem zásahu odeslána v čase 18:43 zpět na základnu.

 

15.7. - Hasiči byli požádáni o oplach příjezdové cesty k fotbalovým šatnám. Oplach cesty provedli pomocí vysokotlakového proudu.

TECHNICKÁ POMOC - Jednotka provedla likvidaci bodavého hmyzu nacházející se na zahradě rodinného domu.

 

3.7. - POŽÁR - Jednotka v počtu 1+5 byla povolána na požár odpadu v prostoru hnojiště nad obcí Topolná. Hasiči se na místo dostavili dvěma osobními vozidly (Vozidlo CAS 24 Dennis se nacházelo na servisním zákroku) vybaveny dýchacími přístroji a základním ženijním nářadím. Na místě se již nacházela jednotka SDH Bílovice a jednotka HZS Zlínského kraje ze stanice Uherské Hradiště. Po konzultaci s velitelem zásahu byla později JSDH Topolná odeslána zpět na základnu.

 

29.6. - TECHNICKÁ POMOC - Jednotka provedla v počtu 1+2 likvidaci bodavého hmyzu v blízkosti bytového domu.

 

16.6. - Ve venkovních prostorách kulturního střediska Bůrovce, proběhl dětský den pro žáky základní školy obce Topolná. Hasiči společně s učitelkami školy si pro děti připravili různé soutěžní disciplíny. Děti se na závěr vyřádili v oblíbené pěně a mohli si vyzkoušet hašení ze zásahové proudnice.

 

11.6. - Hasiči se účastnili odpoledního programu dětských rybářských závodů pořádaným spolkem rybářů Topolná. Se svojí technikou CAS 24 Dennis přijeli k místnímu štěrkovišti a děti měly možnost si zásahové vozidlo prohlédnout zblízka. Pomocí džberové stříkačky se děti svlažili a o zábavu měly postaráno. Hasiči poté natáhli jednoduché vedení D, ukončené kombinovanou proudnicí a za chvilku nebylo jedno dítě suché. V horkém dni však příjemné osvěžení v podobě vodní sprchy přišlo opravdu vhod. Ke konci odpoledního programu měli děti i s rodiči možnost ještě absolvovat jízdu hasičským vozidlem.

 

30.5. - Hasiči z výjezdové jednotky přivítali na hasičské zbrojnici milou návštěvu. Děti z místní mateřské školy se přišly podívat, jak to vlastně u hasičů vypadá. Hasiči jim ukázali osobní výstroj, kterou používají u zásahu a děti se poté seznámily s výbavou, kterou hasiči disponují a je uložena v zásahovém vozidle. Děti měly taky možnost se v zásahovém vozidle projet a poté vyzkoušet hašení pomocí zásahové proudnice. Radost a úsměvy dětí byly perfetkní odměnou hasičům za strávený čas s dětmi.

 

27.5. - Proběhlo školení jednotky, kdy si hasiči procvičili vytvoření dopravního a útočného vedení a zopakovali si použití dýchací techniky.

15.5. - Na připomenutí památky umučení patrona hasičů, svatého Floriána, byla v topolském kostele odsloužena mše svatá, které se účastnili členové Sboru dobrovolných hasičů.

8.5. - Na žádost obce se hasiči podíleli na akci Setkání U Kameňa. Pro dětské účastníky pochodu z katastrů třech obcí, byly vytvořeny dvě soutěžní stanoviště. Slalom přes kužely a shazování kuželek pomocí džberové stříkačky. Za splnění úkolu byly děti odměněny sladkou výhrou.

 

30.4. - Hasiči s rodinnými členy a občany Topolné se účastnili XXVII.Hasičské pouti na Svatém Hostýně.

 

29.4. - POŽÁRNÍ ASISTENCE - Na žádost starosty obce se členové z výjezdové jednotky účastnili akce pálení čarodějnice pořádané místní základní školou. Před požární asistencí si ještě v rámci měsíčního školení jednotky zopakovali členové použití a ovládání radiostanic v analogové rádiové síti, provádění uživatelských kontrol pro zásahové společné ochranné prostředky a pro základní věcné prostředky.

 

24.3. - V rámci měsíčního školení si hasiči zopakovali základy první pomoci a transport zraněné osoby pomocí technických prostředků z výbavy vozidla. Před školením ještě členové výjezdové jednotky využili krásného jarního počasí a umyli výjezdová vrata a provedli menší úklid prostor garáží hasičské zbrojnice.

 

25.2. - Hasiči z výjezdové jednotky měli v zimních měsících naplánovaný výcvik na záchranu osob z ledu. Bohužel díky mírným klimatickým podmínkám nebylo možné provést praktický nácvik záchrany osob z ledu a tak při praktickém nácviku na místním štěrkovišti si zopakovali záchranu osob z vody pomocí různých technických prostředků, které jsou ve výbavě hasičského vozidla.

 

28.1. - Sbor dobrovolných hasičů uspořádal výroční valnou hromadu.

27.1. - Hasiči si zopakovali použití dýchací techniky. V rámci měsíčního školení si osvěžili uživatelskou kontrolu před použitím dýchacího přístroje a poté v prostorách zbrojnice vyhledávali osobu. Zorníky dýchací masky měli zakryty pro navodění nulové viditelnosti při zakouřeném prostoru.


 
RSS