HASIČI TOPOLNÁ

s Vámi více jak 130 let…

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“


Aktuality ze života JSDH a SDH Topolná

Rok 2022

11.6. - Hasiči se účastnili odpoledního programu dětských rybářských závodů pořádaným spolkem rybářů Topolná. Se svojí technikou CAS 24 Dennis přijeli k místnímu štěrkovišti a děti měly možnost si zásahové vozidlo prohlédnout zblízka. Pomocí džberové stříkačky se děti svlažili a o zábavu měly postaráno. Hasiči poté natáhli jednoduché vedení D, ukončené kombinovanou proudnicí a za chvilku nebylo jedno dítě suché. V horkém dni však příjemné osvěžení v podobě vodní sprchy přišlo opravdu vhod. Ke konci odpoledního programu měli děti i s rodiči možnost ještě absolvovat jízdu hasičským vozidlem.

 

30.5. - Hasiči z výjezdové jednotky přivítali na hasičské zbrojnici milou návštěvu. Děti z místní mateřské školy se přišly podívat, jak to vlastně u hasičů vypadá. Hasiči jim ukázali osobní výstroj, kterou používají u zásahu a děti se poté seznámily s výbavou, kterou hasiči disponují a je uložena v zásahovém vozidle. Děti měly taky možnost se v zásahovém vozidle projet a poté vyzkoušet hašení pomocí zásahové proudnice. Radost a úsměvy dětí byly perfetkní odměnou hasičům za strávený čas s dětmi.

 

27.5. - Proběhlo školení jednotky, kdy si hasiči procvičili vytvoření dopravního a útočného vedení a zopakovali si použití dýchací techniky.

15.5. - Na připomenutí památky umučení patrona hasičů, svatého Floriána, byla v topolském kostele odsloužena mše svatá, které se účastnili členové Sboru dobrovolných hasičů.

8.5. - Na žádost obce se hasiči podíleli na akci Setkání U Kameňa. Pro dětské účastníky pochodu z katastrů třech obcí, byly vytvořeny dvě soutěžní stanoviště. Slalom přes kužely a shazování kuželek pomocí džberové stříkačky. Za splnění úkolu byly děti odměněny sladkou výhrou.

 

30.4. - Hasiči s rodinnými členy a občany Topolné se účastnili XXVII.Hasičské pouti na Svatém Hostýně.

 

29.4. - POŽÁRNÍ ASISTENCE - Na žádost starosty obce se členové z výjezdové jednotky účastnili akce pálení čarodějnice pořádané místní základní školou. Před požární asistencí si ještě v rámci měsíčního školení jednotky zopakovali členové použití a ovládání radiostanic v analogové rádiové síti, provádění uživatelských kontrol pro zásahové společné ochranné prostředky a pro základní věcné prostředky.

 

24.3. - V rámci měsíčního školení si hasiči zopakovali základy první pomoci a transport zraněné osoby pomocí technických prostředků z výbavy vozidla. Před školením ještě členové výjezdové jednotky využili krásného jarního počasí a umyli výjezdová vrata a provedli menší úklid prostor garáží hasičské zbrojnice.

 

25.2. - Hasiči z výjezdové jednotky měli v zimních měsících naplánovaný výcvik na záchranu osob z ledu. Bohužel díky mírným klimatickým podmínkám nebylo možné provést praktický nácvik záchrany osob z ledu a tak při praktickém nácviku na místním štěrkovišti si zopakovali záchranu osob z vody pomocí různých technických prostředků, které jsou ve výbavě hasičského vozidla.

 

28.1. - Sbor dobrovolných hasičů uspořádal výroční valnou hromadu.

27.1. - Hasiči si zopakovali použití dýchací techniky. V rámci měsíčního školení si osvěžili uživatelskou kontrolu před použitím dýchacího přístroje a poté v prostorách zbrojnice vyhledávali osobu. Zorníky dýchací masky měli zakryty pro navodění nulové viditelnosti při zakouřeném prostoru.


 
RSS