HASIČI TOPOLNÁ

s Vámi více jak 130 let…

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“


Aktuality ze života JSDH a SDH Topolná

Rok 2024

29.4. - POŽÁR - V čase 10:38 byla jednotka povolána k požáru porostu a trávy v obci Topolná. Po příjezdu na místo události již zasahuje jednotka HZS Zlínského kraje ze stanice Uherské Hradiště, která se vracela na stanici z jiné události. Hasiči zůstávají na místě jako záloha.

 

27.4. - Sbor dobrovolných hasičů navštívil již 28. mezinárodní hasičskou pouť, která se konala na sv. Hostýně. Společně s hasiči se této pouti účastnili i občané Topolné. V odpoledních hodinách se celý zájezd přesunul autobusem, někdo i pěšky, do místní hospůdky v obci Rusava.

26.4. - ZOČ / POŽÁRNÍ ASISTENCE - Na žádost zřizovatele jsme provedli dozor při konání akce SLET ČARODĚJNIC v areálu základní škole.

 

19.4. - Hasiči si v rámci měsíčního školení zopakovali postup první pomoci, nepřímou srdeční masáž a ovládání AED přístroje. Praktický výcvik provedli na cvičné figuríně s použitím cvičného AED přístroje.

 

4.4. - ZOČ / TECHNICKÁ POMOC - Na žádost zřizovatele jsme provedli oplach příjezdové cesty k šatnám Tělovýchovné jednoty Topolná.

 

21.3. - Hasiči si v rámci měsíčního školení zopakovali použití vzduchového dýchacího přístroje. Nejdříve si osvěžili provedení uživatelské kontroly přístroje a poté využili i tohoto výcviku k zopakování práce s proudnicí při požárech v uzavřeném prostoru. Nechyběl ani nácvik a hašení s nastavovacím žebříkem.

 

10.2. - Členové Sboru dobrovolných hasičů Topolná společně s Topolskou chasou uspořádali končinovou zábavu s tradičním pochováváním basy. Ve 13:00 byly končiny zahájeny průvodem po obci, kterého se účastnilo spousta pěkných masek. Průvod masek doprovázela dechová hudba Topolanka a občané měli pro účastníky průvodu připraveno bohaté občerstvení. Ukončení obchůzky proběhlo na hasičské zbrojnici, kde se všechny zúčastněné masky posilnily poctivým gulášem. Od 20:00 se v areálu Búrovce uskutečnila večerní zábava. Tímto ještě jednou děkujeme všem sponzorům za příspěvek do tomboly. Vám všem, kteří jste si končinový den užili společně s námi, děkujeme za Vaši účast a vytvoření jedinečné fašankové atmosféry.

Fotogalerie na fotograf.topolna.cz

1.2. - V rámci měsíčního školení hasiči využili zimního počasí a provedli výcvik na zamrzlé vodní hladině. Součástí praktického výcviku předcházel na hasičské zbrojnici teoretický výklad na správné taktické postupy záchrany. Poté ve speciálních oblecích se hasiči přesunuli na místní štěrkoviště, kde si vyzkoušeli různé postupy záchrany osoby.

 

29.1. - V prostorách hasičské zbrojnice se uskutečnila výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů. Společně se členy sboru a členy výjezdové jednotky se schůze účastnil i starosta obce Topolná.


* ZOČ - zpráva o činnosti


 
RSS