HASIČI TOPOLNÁ

s Vámi více jak 130 let…

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“


TFA Napajedla 2017

Členové z naší výjezdové jednotky se v sobotu 7. 10. 2017 po roce zúčastnili hasičské soutěže pod názvem Toughest Firefighter Alive (TFA), jejíž 3. ročník se pořádal opět v Napajedlích. Na startovní čáru v kategorii muži se za naše hasiče postavili Miroslav Horák ml., Vladimír Horák ml. a Ondřej Bureš. I v letošním roce byly vedle této kategorie vypsány i soutěžní kategorie pro ženy a kategorie masters, jejíž účastníci měli soutěžní trať ztíženou nasazeným plně fuknčním autonomním dýchacím přístrojem. Z počtu 38 soutěžících v mužské kategorii se topolští hasiči umístili následovně - 25. místo obsadil V. Horák, na 30. místě se umístil M. Horák a 34. místo obsadil O. Bureš. Všem třem účastníkům se navzdory umístění na zadních příčkách podařilo dosáhnout svého soukromého stanoveného cíle, čímž bylo pokořit loňské soutěžní časy. Překonání náročné trati této soutěže navíc znamenalo nejen pro naše topolské účastníky sáhnout si opět na dno svých fyzických i psychických sil a čelit tak náročné výzvě. O to upřímnější obdiv patří nejlepšímu závodníkovi, který zvládl překonat trať v obdivuhodném čase 2:34.53 minut. Vzhledem k extrémní náročnosti této soutěže byl ovšem v očích přihlížejících diváků vítězem každý zúčastněný závodník, který náročnou trať zvládl zdolat a dokončit bez ohledu na výsledný čas. Velkou pochvalu si pak v neposlední řadě zaslouží i skvěle zvládnutá organizace celé akce, kterou měli i letos na starost napajedelští hasiči, kteří se rok od roku snaží atraktivitu této soutěže zvyšovat moderními novinkami mezi nimiž byl letos např. online záznam průběžných výsledků soutěže. Jediný nedostatek akce jsme spatřovali v absenci vystavené moderní hasičské techniky, kterou se letos dle zjištěných informací nepodařilo zajistit. Pro nás jakožto JSDH, která bohužel touto moderní technikou nedisponuje, to bylo menší zklamání. Navzdory tomuto malému nedostatku jsme si nicméně celou soutěž společně s našimi rodinnými příslušníky, kteří nás přišli psychicky podpořit, užili naplno a už teď se těšíme na pokoření příštího ročníku.


Za rok naviděnou na trati třeba i s některýma z Vás...


 


 
RSS