HASIČI TOPOLNÁ

s Vámi více jak 130 let…

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“


Cisternová automobilová stříkačka DENNIS

Vozidlo CAS 24 Dennis Rapier sloužilo dlouhá léta u HZS Zlínského kraje na stanici v Uherském Hradišti. Od roku 1996 má na svém kontě nespočet zásahů a pomoci lidem po celém našem okrese. Nicméně pokrok člověk nezastaví, a tak díky obměně technice u HZS bylo vozidlo na konci roku 2019 vyřazeno ze služby a nabídnuto k bezplatnému převodu pro jednotky sborů dobrovolných hasičů ve Zlínském kraji.

Jelikož jsme žádali o bezplatný převod techniky do naší obce již po třetí, nevěřili jsme, že tentokrát by se na nás usmálo štěstí. Opak byl pravdou, vedení Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje naši žádost o přidělení techniky vyřídilo kladně. Dne 12.2.2020 si mohli členové výjezdové jednotky převzít vozidlo ze stanice v Uherském Hradišti a zaparkovat ho do garáže naší zbrojnice, kde se vlezlo délkově přesně na milimetry. Dlouhá a náročná služba u HZS zanechala na vozidle pár drobných závad a šrámů na karoserii. Avšak nic zásadního, kdy by bylo potřeba realizovat nákladné opravy či rekonstrukce. Spíše se jednalo o provedení kompletního servisu motorové a podvozkové části, běžný servis automatické převodovky Allison, úpravy osvětlení vozu a zabudování držáků výbavy do nástavby vozidla. Díky finanční podpoře obce se tak mohlo po dovezení vozidla přistoupit k plánovaným servisním pracím a tím pádem k zajištění další hasičské služby u naší jednotky.


Časová osa prací a vývoje:

25.11.2019podání žádosti na převedení CAS 24 Dennis Rapier
9.1.2020podepsání smlouvy k převodu vozidla
12.2.2020převzetí vozidla CAS 24 Dennis Rapier na stanici v Uherském Hradišti
27.2.2020převezení vozidla na servis motoru a podvozkové části do firmy Autokom s.r.o.
15.4.2020dovezení vozidla zpět ze servisu
16.4.2020začátek úpravy vozidla svépomocí členů JSDH - úprava držáků dýchacích přístrojů v kabině vozu
18.4.2020zkouška rozmístění výbavy v nástavbě vozidla
20.4.2020očista plata pro čerpadla
21.4.2020vymontování zakladačů hadic B+C, výroba levého držáku baterek v kabině
22.4.2020vymontování plata pro elektrocentrálu a příslušenství, kompletní očista vnitřku nástavby, výroba pravého držáku baterek v kabině
23.4.2020naplnění nádrže z hydrantu, zjištění prasklého sběrače, rozebrání zakladačů hadic a jejich kompletní očista
24.4.2020návštěva firmy WISS Czech, zabudování plata pro čerpadlo, odmontování prasklého sběrače
25.4.2020umístění očištěného pojezdu elektrocentrály, výroba držáků svítilny a radiostanice pro řidiče a velitele vozu, oprava upevnění středové odkládací plochy v kabině
27.4.2020zavaření prasklého sběrače
28.4.2020proveden servis převodovky a namontován opravený sběrač
29.4.2020řezání materiálu pro zakladače hadic, výroba nových zakladačů hadic na levé straně nástavby
30.4.2020očištění kluzáků rolety čerpadla, umisťování nových zakladačů hadic B + C na levé straně
1.5.2020montáž nových zakladačů v levé prostřední skříni, odmontování plata v pravé prostřední skříni a následné očištění, montáž Hooligan + bourací sekery + kladiva
2.5.2020zabudování motorové pily, upevnění ochranné přilby motorové pily, upnutí plovoucího čerpadla
4.5.2020příprava materiálu pro zakladače hadic na pravé zadní straně
6.5.2020vyřezání oblouků stěn zakladačů hadic, výroba vzorku upínacího pásku hadic
7.5.2020řezání materiálu zakladačů hadic
8.5.2020umisťování nových zakladačů do zadní pravé rolety, výroba držáků pro přenosné reflektory
9.5.2020výroba držáků pro sekyru + lopatku s obracákem a montáž, upevňování držáku plovoucího čerpadla, výroba držáku mokro-suchého vysavače
12.5.2020svařování krabiček pro masky dýchacích přístrojů, umisťování polic vysílaček pro mužstvo
13.5.2020výroba držáku přiměšovače
14.5.2020zaměření nápisů a popisů vozidla ve firmě AGDprint s.r.o., šití popruhů pro zakladače hadic
16.5.2020upnutí trhacího háku, upnutí štípacích kleští, montáž upínacích pásů, upnutí přiměšovače a rozdělovače
19.5.2020svařování nerezových krabic výbavy, montáž různých VPPO do nástavby vozu
20.5.2020odstranění nápisu dislokace jednotky, montáž různých prostředků VPPO do nástavby vozu, šití upínacích popruhů
21.5.2020odstranění nápisu dislokace jednotky a značení CAS
23.5.2020montáž upínacích prvků prostředků - kalové čerpadlo, plovoucí čerpadlo, výroba a upnutí držáku podtlakového troubení
25.5.2020odstranění nápisu volací značky a dislokace jednotky HZS
27.5.2020umístění dobíjecích stojanů pro ruční radiostanice Motorola DP1400, montáž a uchycení vozidlové radiostanice, odmontování lavice pro mužstvo a předání na přečalounění
28.5.2020demontáž starého osvětlení nástavby, odvoz vozidla do firmy WISS Czech
12.6.2020dovoz vozidla z firmy WISS Czech, umisťování pojezdu očisty hasiče
13.6.2020umisťování odkládacích krabiček v kabině vozu
15.6.2020umístění bedny přejezdových můstků na střeše nástavby, oprava světel po otevření dveří kabiny
22.6.2020umisťování věcných prostředků požární ochrany
26.6.2020montáž elektrocentrály HONDA, upevnění elektrických prodlužek 230V
27.6.2020montáž plata pro D program
30.6.2020lepení polepů vozidla firmou AGD Print
9.7.2020upevnění kotvících spojek pro přechodky, upevnění zarážek pro klíče na spojky, upevnění samosvorných držáků pro klíč nadzemního hydrantu, rozmontování ukazatele hladiny nádrže
14.7.2020výroba duralových přechodek C/D, upnutí kalového čerpadla 230V na vysouvací plato čerpadel
22.7.2020demontáž pevného plata a očista kolem, montáž čtyřdílného záchranného žebříku na nástavbu vozidla
23.7.2020výroba a upnutí držáku hydrantu
28.7.2020umístění nového těsnění ve dveřích kabiny, oprava všech pozičních světel otevření dveří
30.7.2020nýtování krabice pro plechový kanystr, nýtování krabice pro přetlakový ventil
4.8.2020vaření rámu výsuvu, vaření vzpěry hasících přístrojů
5.8.2020montáž výsuvu v levé zadní roletě, nýtování plechu k rámu pojezdu, upínání vzpěry pro hasící přístroje, upínání držáku mokro-suchého vysavače
7.8.2020nýtování popruhů pro džberovou stříkačku, hasící přístroj a mokro-suchý vysavač
11.8.2020výroba, nýtování a upevnění držáku kanystru pěnidla v zadní levé roletě

Za dobu téměř 6 měsíců odpracovali členové jednotky na vozidle 298 hodin a ujelo se 516 km v rámci přejezdů vozidla do servisu a různých firem k opravě vozu. I když nás oprava a celkové práce na vozidle bavily a naplňoval nás pocit dobře odvedené práce, tak se objevily i momenty, kdy jsme byli ze všeho znechuceni a otráveni. Nicméně postupné dokončování vozidla a vidina kvalitnější pomoci občanům nás hnaly stále dopředu.

Rozmístění výbavy v nástavběServis převodovky Allison

Nesmíme zapomenout hlavně na poděkování vedení obce Topolná. Bez finanční podpory obce by vozidlo nebylo v tak skvělé kondici, jako je tomu k dnešnímu dni. Celkové náklady z obecního rozpočtu se vyšplhaly na 296 009,30 Kč. V této ceně jsou zahrnuty servisní práce, úprava osvětlení a elektřiny vozidla, materiály a díly na uchycení výbavy a další výdaje k úpravě vozidla.

Co se týká výbavy ve vozidle, tak během dokončovacích prací bylo rozhodnuto dokoupení další výbavy k pomoci občanům. Celková cena těchto věcných prostředků umístěných nově do vozidla Dennis je v hodnotě 122 595,95 Kč. Hasiči z vlastního rozpočtu investovali 54 361 Kč na nákup např. suchého obleku s příslušenstvím, vakuové matrace, autokameru do vozidla a další drobné výbavy. Tímto nákupem jsme chtěli alespoň trochu ulehčit obecnímu rozpočtu. Zbytek z částky, tedy 68 234,95 Kč, investovala obec na nákup např. elektrocentrály, kalového čerpadla, hadic, proudnice a dalších armatur.

Umístění ručního nářadíÚprava zakladačů hadicOdstranění polepů vozidla

Ke konci článku musíme poděkovat firmám, které se samy nabídly k pomoci při opravě vozidla. Pro nás hasiče to bylo milé překvapení, které opravdu potěšilo. Firma MT servis – manipulační technika se nabídla k přečalounění sedačky mužstva, firma BOHEMIA Transport cz umožnila ve svých prostorách provést servis převodovky a firma Autodoprava OLIVA věnovala na opravu vozu 1000 Kč. Taktéž děkujeme jedné anonymní firmě, která nám poskytla ve svých výrobních prostorech možnost úpravy dílců na nástavbě vozidla a pak hasičům věnovali 4 ks skládacích dopravních kuželů.

Montáž výsuvného plataOsvícení vodoznaku před opravouOsvícení vodoznaku po opravě

Nyní je vozidlo připraveno ve dne či v noci vyrazit pomoci občanům obce Topolná nebo lidem v blízkém okolí. Děkujeme proto ještě jednou všem jmenovaným i nejmenovaným lidem, kteří nám pomohli dokončit opravu a úpravu vozidla. Celkový výsledek vozidla můžete vidět v odkazu TECHNIKA, kde se dozvíte o technických parametrech vozu a co si vlastně s sebou všechno vezeme. Sami za sebe říkáme, že se oprava vozu Dennis Rapier povedla a obec tak disponuje funkční modernější technikou, jenž má své důležité místo v naší obci.


 
RSS