HASIČI TOPOLNÁ

s Vámi více jak 130 let…

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“


Hasiči obdrželi dar od Nadace AGROFERT

Začátkem roku 2018 jsme získali do své výbavy další kus vzduchového dýchacího přístroje značky Dräger PSS 3000 společně s náhradní ocelovou tlakovou lahví. Tento počin byl financován prostřednictvím příspěvku od Nadace AGROFERT, jehož přesná výše byla 40.000 Kč. Získaný vzduchový dýchací přístroj je opět na profesionální úrovni a skládá se z nosiče s redukčním ventilem, plicní automatikou, plynovou maskou a tlakovou lahví o objemu 6 litrů. Díky štědré výši celkového příspěvku se společně s dýchacím přístrojem podařilo zakoupit i jeden kus náhradní tlakové lahve, čímž se pro hasiče zvyšuje možnost délky záchranné akce při zásahu.


S tímto druhem hasičské techniky jsme měli možnost disponovat již od loňského roku, kdy jsme do své výbavy získali dva dýchací přístroje výše uvedené značky. V současné době se tedy jejich počet zvýšil na 3 kusy kompletních dýchacích přístrojů s 3 kusy náhradních lahví. Tento počet nám již momentálně umožňuje nasadit u zásahu průzkumnou či útočnou skupinu ve složení tří hasičů najednou, příp. dvou hasičů (což je minimální počet) s jedním „záložním“ hasičem, který bude připraven poskytnout dvěma zasahujícím hasičům případnou pomoc (např. při zkolabování či zranění hasiče, při vyprošťování ohrožených osob aj.). Dýchací technika však nemusí být nutně využívána jen ze strany hasičů. Za přítomnosti proškolené osoby, což jsou absolventi kurzu pro nositele dýchací techniky, může vzduchový dýchací přístroj prakticky využít i kterýkoliv jiný člověk, např. pracovník plynařské firmy, který potřebuje uzavřít ventil v nebezpečném prostředí a hrozilo by mu tak udušení. Získaná technika má navíc velkou výhodu v kompatibilnosti se vzduchovými dýchacími přístroji využívaných u HZS Zlínského kraje (profesionální jednotky pouze disponují s třídově vyšším modelem těchto přístrojů značky Dräger). V praxi to nicméně znamená, že upínací systém této techniky je shodný a u rozsáhlého zásahu tak můžeme využít možnosti zapůjčení náhradních tlakových lahví od HZS.


Ve výbavě topolských hasičů představují tyto vzduchové dýchací přístroje zástupce nejnovější techniky, která má bezesporu své opodstatněné místo. V budoucnu se navíc vynasnažíme dokoupit ještě jeden kus kompletního vzduchového dýchacího přístroje, abychom tak dosáhli celkového počtu 4 kusů a splnili tím podmínky vyhlášky o minimálních technických prostředcích u JPOV. V současné době již také aktivně pracujeme na úpravě redukčního ventilu, jež umožní mít vzduch z tlakových lahví neustále připraven k bezprostřednímu použití (např. okamžité nafouknutí člunu, záchranných prostředků, stanu či dalších vzduchotěsných prostředků).

Máte-li zájem zhlédnout video, na němž je zachyceno vybalování a první seznámení s novým vzduchovým dýchacím přístrojem, odkaz na něj najdete zde, nebo navštivte YouTube kanál topolských hasičů, kde jsou ke zhlédnutí i další videa.


Na závěr článku nám také dovolte vyjádřit srdečné díky Nadaci Agrofert za poskytnutí příspěvku, jenž nám umožnil rozšířit naši hasičskou výbavu o další smysluplnou a především potřebnou součást.


Děkujeme,

hasiči Topolná


 


 
RSS