HASIČI TOPOLNÁ

s Vámi více jak 130 let…

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“


130. výročí založení sboru Spytihněv

V sobotu 23.6.2018 jsme se zúčastnili oslav 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Spytihněvi. Členové naší topolské jednotky se ovšem této akce neúčastnili pouze jako hosté, nýbrž byli požádáni o výpomoc na realizaci programu oslav s ukázkou své hasičské techniky DA 12 - L1Z Avia A30, historické stříkačky STRATÍLEK a ruční kyvadlové stříkačky. S uvedenou technikou jsme se dostavili na oficiální začátek oslav ve 13:00 hodin před spytihněvskou hasičskou zbrojnici. Nepříznivé počasí ovšem bohužel zapříčinilo posunutí zahájení akce. O půlhodiny později se přítomní diváci konečně dočkali úvodního průjezdu veškeré přizvané hasičské techniky od historické, kterou topolská jednotka autenticky doplnila dobovými uniformami, přes novodobou až po současnou nejmodernější. Tato vizuální prohlídka byla velmi fundovaně a zajímavě komentována velitelem jednotky spytihněvských hasičů, díky kterému se tak diváci poutavou formou dozvěděli nejen odborné informace o předváděné technice, ale i spoustu zajímavostí z praxe. Program poté pokračoval praktickými ukázkami nejrůznějších hasičských zásahů a metod hašení včetně několika ukázek požárního sportu v podání mladých hasičů ze Spytihněvi. Jejich sehranost a rychlost byla obdivuhodná a chvályhodná. Naše topolská jednotka u diváků sklidila úspěch díky sehrané scénce spojené s praktickou ukázkou hašení pomocí historické ruční kyvadlové stříkačky. V nabitém programu následně došlo i na ukázky současné práce hasičů, při kterých bylo možné zhlédnout např. zásah při dopravní nehodě, zásah při požáru automobilu, ukázku práce lezecké skupiny, praktické ukázky různých hasicích prostředků a mnoho dalšího včetně přehlídky hasičských zásahových obleků a uniforem. Nejzajímavějším bodem programu byl zajisté plánovaný společný zásah všech přítomných jednotek na obytný dům. Mezi těmito přítomnými jednotkami se ovšem nacházela i jednotka profesionálních hasičů ze stanice Otrokovice, která byla v průběhu programu, jak už to tak u hasičů bývá, neplánovaně odvelena k ostrému zásahu, díky čemuž se nejvíce očekávaný bod programu musel odsunout na neurčito. O to větší nadšení mezi diváky zavládlo, když se hasiči vrátili, a i po jistě náročném zásahu byli připraveni společně s ostatními jednotkami předvést naplánovanou ukázku hasičské práce. K závěru celé akce tak diváci mohli zhlédnout velmi pestrou a zajímavou názornou demonstraci sehranosti všech přítomných jednotek při společném zásahu na hořící obytný objekt, v rámci kterého hasiči předvedli obsluhu nejmodernějších cisternových automobilových stříkaček, natažení útočných proudů, evakuaci ohrožených osob z objektu, hašení pomocí výškové techniky a mnoho dalšího, přičemž topolská jednotka na pokyn velitele zásahu prováděla evakuaci ohrožených osob z horního patra budovy pomocí nastavovacího žebříku.


I přes mírně nepříznivé počasí hodnotíme průběh celé akce jako velmi zdařilý a zajímavý. Obzvláště oceňujeme výbornou organizaci akce a její profesionální pojetí, kdy nedocházelo k hluchým místům v programu, ale naopak bylo neustále tzv. „na co koukat a co poslouchat“.


V závěru bychom rádi celému Sboru dobrovolných hasičů Spytihněv popřáli do dalších hasičských let mnoho zdaru, neustále se zlepšující techniku, kvalitní zázemí a především pak úspěšné a šťastné návraty členů jednotky ze všech budoucích výjezdů a zásahů.


 


 
RSS