HASIČI TOPOLNÁ

s Vámi více jak 130 let…

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“


Nová výbava u hasičů

V samotném závěru roku 2019 obdržela jednotka sboru dobrovolných hasičů předčasný vánoční dárek v podobě možnosti nákupu věcných zásahových prostředků, obměně osobních zásahových a pracovních triček a také v pořízení moderní technologie pro podporu výjezdu. Pořizování výše zmíněných věcí započalo již v měsíci říjnu, kdy jsme obci předložili žádost k nákupu věcných prostředků požární ochrany a technologického programu pro podporu výjezdu zásahové jednotky.

Tato žádost byla posléze schválena Radou obce, čímž se mohlo přistoupit k samotnému výběru dodavatelů, zhotovení objednávky a konečnému dodání těchto prostředků:

• Nářadí PARATECH - HOOLIGAN

• Štípací kleště

• Trhací hák

• Brodicí kalhoty

Výše uvedené věcné prostředky poslouží hasičům ke zlepšení, zkvalitnění a zrychlení jejich práce při zásahové činnosti. Například univerzální páčidlo PARATECH je hojně využíváno hasičskými jednotkami po celém světě a pro svoji velkou oblibu je tak jedním z nejpoužívanějších vyprošťovacích nástrojů. Kvalitně vyškolený hasič pomocí tohoto nástroje překonává uzamčené dveře, zámky či petlice bez zbytečně velkého úsilí. Štípací kleště přispějí taktéž k překonání drátů o průměru do 12 mm při případném odvrácení nebezpečí z prodlení. Trhací hák nahrazuje již nevyhovující a zcela zničený dřevěný trhací hák. Brodicí kalhoty najdou uplatnění při čerpání nebo manipulaci s čerpadly v hluboké vodě.


Další nezanedbatelnou položkou nákupu v žádosti bylo pořízení funkčních triček. Jednotka oslovila firmu Luing PYREX, jež dodává trička jak stanicím HZS, tak jednotkám SDH. Za podpory obce tak bylo každému členu výjezdové jednotky pořízeno funkční triko s krátkým i dlouhým rukávem. Na tričkách je vyobrazen znak obce Topolná a na zádech nápis HASIČI. Triko s dlouhým rukávem je určeno k nošení pod zásahovým kabátem a triko s krátkým rukávem může hasič použít v kombinaci s pracovním stejnokrojem. Tato výbava přispěje k výrazněji lepšímu komfortu hasiče u zásahu a především pak sjednotí vzhled členů zásahové jednotky. Výsledný vzhled triček můžete vidět na fotkách a sami tak posoudit, zda se povedli či nikoli. Za nás hasiče však tento nákup hodnotíme jako velmi zdařilý a úspěšný.


Poslední položku nákupu zde jen letmo zmíníme a její podrobnější popis přineseme až za pár měsíců, poté co ji pořádně otestujeme v praxi. Jedná se totiž o technologický program pro podporu výjezdu hasičů k zásahu, konkrétně jde o aplikaci VP Receiver. Na počátku tohoto nápadu jsme nejdříve využili možnosti dodavatele vyzkoušet si bezplatnou testovací verzi na odzkoušení. Následně proběhlo dokompletování všech hardwarových požadavků a propojení celého systému, který se ve výsledku ukázal jako smysluplnou investicí a proto byla obcí zakoupena oficiální roční licence. Nicméně o tomto sofistikovaném programu napíšeme více informací později, proto, kdo se chce dozvědět více, sledujte průběžně náš web.


V závěru tohoto shrnutí chceme ještě jednou mnohokrát poděkovat obci za uvolnění finanční částky v hodnotě 30.000 Kč, která pro nás opět znamenala posunutí se kupředu co se hasičské výbavy týče a zkvalitnění zásahové činnosti, kterou jsme, pro vás občany, schopni poskytnout kdykoli ji budete potřebovat.


 
RSS