HASIČI TOPOLNÁ

s Vámi více jak 130 let…

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“


Dotace Zlínského kraje pro hasiče

Výjezdová jednotka obce Topolná získala nové vybavení. Díky dotaci Zlínského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů v obcích, obec svým hasičům pořídila nové přetlakové dýchací přístroje značky Dräger, přenosnou analogovou radiostanici Motorola a čtyřdílný záchranný a zásahový žebřík.


Dýchací přístroje Dräger PSS 4000 s maskou Panorama Nova

Celkové náklady na pořízení nového vybavení se vyšplhaly téměř k 100 tisíc Kč, kdy 70% této částky pokryla již zmíněná dotace z rozpočtu Zlínského kraje a zbytek, tedy 30% nákladů, uhradila obec Topolná. Výbava jednotky se rozšířila o dva kusy přetlakových dýchacích přístrojů Dräger PSS 4000, které doplňují početní stav těchto prostředků již pro kompletní výjezdové družstvo v počtu 1+5. Nyní používáme nižší model dýchacího přístroje, konkrétně Dräger PSS 3000. Novější model se od staršího liší jen lepším polstrováním popruhů a ocelovými oky, které slouží k zajištění další potřebné výbavy hasiče. Jinak je tento typ shodný s již používanými přístroji v jednotce.

Radiostanice Motorola DP1400Záchranný a zásahový žebřík

Dále se výbava rozšířila o přenosnou analogovou radiostanici MOTOROLA DP1400, která zvyšuje současný počet radiostanic na 4 kusy a primárně bude určena pro velitele jednotky u zásahu. Posledním pořízeným prostředkem je čtyřdílný záchranný a zásahový žebřík, který nahrazuje již nevyhovující používaný hliníkový dvoudílný žebřík, jenž má své nejlepší léta za sebou. Výhodou nového žebříku je jeho výrazně nižší váha a lepší manipulace v prostoru. Díky čtyřem jednotlivým dílům, které lze do sebe zasunout, je možné se dostat až do výšky 8 metrů. To vše i v úzkém nebo stísněném prostoru.


Děkujeme Zlínskému kraji a obci Topolná za vyčlenění výše uvedené finanční částky na pořízení těchto nových technických prostředků, jenž zkvalitní výcvik naší jednotky a práci u zásahu. 
RSS